POLITYKA PRYWATNOŚCI OTWARTA ENERGIA

Korzystając z naszej strony internetowej, powierzasz nam swoje dane. Z tej Polityki prywatności dowiesz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także jak możesz je aktualizować, eksportować i usuwać oraz nimi zarządzać.

Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej firmy Otwarta Energia, wobec Użytkowników stron internetowych serwisu otwartaenergia.pl („Serwis”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 1. DANE OSOBOWE
  1. Przetwarzamy dane Użytkowników Serwisu, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest właściciel i operator Serwisu, firma OTWARTA ENERGIA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jeziornej 71, 97-300 Piotrków Tryb., NIP: 5361882047, 
  3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@otwartaenergia.pl
  4. Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.
  5. Przetwarzamy dane przekazywane przez Użytkowników Serwisu w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu, takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
  6. Nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, informacje o domu lub innym budynku, preferencje produktowe Użytkowników Serwisu nie będą zapisywane, chyba że Użytkownik Serwisu poda je dobrowolnie, na przykład w newsletterze, formularzu www, czy też w skierowanym do nas zapytaniu.
  7. Przetwarzamy również dane Użytkowników Serwisu o charakterze statystycznym, w celu poznawania sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i ulepszania jego działania.
  8. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
  9. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak marketing usług lub otrzymywanie informacji handlowej) odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Serwisu, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Użytkownika, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie zależy od uzyskania zgody Użytkownika. Użytkownik może ustawić w przeglądarce blokowanie wszystkich plików cookie z określonej domeny lub ze wszystkich domen, a także ustawić na poziomie urządzenia – urządzenie może udostępniać ustawienia, przy użyciu których Użytkownik może kontrolować zbierane informacje.
 1. ZBIERANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Do zbierania i przechowywania informacji używamy różnych technologii, w tym plików cookie, pamięci lokalnej, na przykład pamięci przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, baz danych i dzienników serwera.
 2. Wejście na naszą stronę internetową automatycznie uruchamia przesyłanie informacji na serwer naszej strony i przez zamontowaną na urządzeniu Użytkownika Serwisu przeglądarkę i czasowe ich przechowywanie na tzw. log-file. 
 3. Poniżej informacje, które gromadzone są bez udziału Użytkownika Serwisu i są przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia:
  ·         adres IP urządzenia wysyłającego zapytanie w sieci,
  ·         data i godzina wejścia,
  ·         nazwa i adres URL,
  ·         website/aplikacja, z której nastąpił kontakt (Referrer-URL),
  ·         używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny urządzenia działającego w sieci oraz nazwa providera internetowego dostarczającego sieć internet Użytkownikowi Serwisu.
 4. Podczas nawiązywania kontaktu z nami (przez formularz kontaktowy lub przez e-mail) następuje przetwarzanie danych Użytkownika niezbędne do przyjęcia kontaktu/zapytania i jego realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (do przeprowadzania działania poprzedzającego umowę). Dane użytkowników mogą być zapisane w naszym systemie CRM (polityka prywatności: https://firmao.pl/polityka_prywatnosci.php) lub w porównywalnym systemie odbierającym zapytania.
 5. Przechowujemy dane osobowe Użytkowników stron jedynie przez okres niezbędny w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z prawnymi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników zostają usunięte ze wszystkich systemów.
 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Udostępniamy dane dotyczące i podane przez Użytkowników Serwisu poprzez narzędzia analityczne i statystyczne. Dane te obejmują unikalne identyfikatory, typ i ustawienia przeglądarki, typ i ustawienia urządzenia, system operacyjny, dane sieci komórkowej, w tym nazwę operatora oraz numer wersji aplikacji, a także interakcje aplikacji, przeglądarek i urządzeń z usługami Google, w tym adres IP, raporty o awariach, dane o aktywności systemu oraz datę, godzinę i adres URL strony odsyłającej żądania. Analizujemy na przykład dane o wizytach Użytkowników Serwisu, aby optymalizować wygląd Serwisu, korzystamy z danych o reklamach, z którymi Użytkownik Serwisu wchodzi w interakcję, by sprawdzać skuteczność kampanii reklamowych.
 2. W celu zgodnego z potrzebami konstruowania naszych stron oraz ich bieżącej optymalizacji wykorzystujemy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes), Google Analytics, usługę analizy stron świadczoną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwaną dalej „Google“, jak również rozszerzenie Google Optimize. W związku z tym tworzone są pseudo-anonimowe profile Użytkowników oraz stosowane są cookies. Informacje dostarczane przez cookies dotyczące użytkowania strony internetowej, jak:
 • typ/wersja przeglądarki,
 • stosowany system operacyjny,
 • adres URL (poprzednio odwiedzana strona),
 • adres IP komputera,
 • godzina wysłania zapytania do serwera są przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google działa w ramach porozumienia Privacy-Shield-, dając tym samym gwarancję przestrzegania europejskiego prawa w zakresie ochrony danych.
 1. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania cookies poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki. Jednakże w takiej sytuacji nie wszystkie funkcje danej strony będą mogły być w pełni wykorzystane. Użytkownik może ponadto zablokować pobieranie danych produkowanych przez cookies i związanych z korzystaniem ze strony Google (wraz z adresem IP) jak również zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki w: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych można poprzez ten link zainstalować opt-out-cookie, blokujący w przyszłości zapisywanie danych przez Google Analytics w ramach tej strony.
 2. W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) wykorzystujemy Program reklamowy online Google Ads, który ma zapewnić, że na urządzeniach wyświetlane są wyłącznie reklamy zgodne z rzeczywistym lub domniemanym zainteresowaniem Użytkownika.
  Niniejsza strona internetowa wykorzystuje program reklamowy Google Ads a w jego ramach także conversion-tracking (śledzenie konwersji) na bazie cookies. Te cookies uruchamiane są po kliknięciu przez Użytkownika na wyświetloną przez Google reklamę. Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych i stosują przechowywane cookies do wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wejścia Użytkownika na tę stronę. Te adwords-cookies tracą ważność po 30 dniach, a wskaźnik gclid po 90 dniach i nie służą one identyfikacji personalnej Użytkownika. Google przetransferuje te informacje do dostawców stanowiących stronę trzecią, o ile tak stanowi prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google jednak w żadnym przypadku nie będzie wiązać adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google.
 3. Zgoda na pobieranie i przechowywanie danych może w każdej chwili zostać wycofana ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik Serwisu może dezaktywować używanie cookies wchodząc na stronę dezaktywującą reklamy Google, jak również dezaktywować cookies służące śledzeniu konwersji, wybierając takie ustawienie by cookies były blokowane z domeny “googleadservices.com” i “doubleclick.net” i tak, by również nasza strona internetowa nie mogła instalować cookies. 
 4. Nasza strona używa programu reklamowego Google Ads oraz Google Analytics a w jego ramach śledzenia konwersji oraz zbierania danych w ramach funkcji reklamowych (remarketing z wykorzystaniem Google Analytics, funkcje raportowania o reklamach, takie jak raporty danych demograficznych i zainteresowań, raporty DoubleClick Campaign Managera, DoubleClick Bid Managera i raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google). Związane z nimi przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes).
  Dla wsparcia klientów AdWords oraz wydawców przy wyświetlaniu i zarządzaniu reklamami Google wykorzystuje na stronach swojej sieci reklamowej DoubleClick-Cookie jak również dla określonych usług świadczonych przez Google. Otwierając jakąś stronę internetową oraz wyświetlając lub klikając na reklamę zamieszczoną w sieci Google, Użytkownik umożliwia instalację DoubleClick-Cookie w przeglądarce. Przypisany do przeglądarki kwalifikator DoubleClick-Cookie jest tym samym kwalifikatorem, który jest używany podczas wchodzenia na strony korzystające z programów reklamowych. Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych wykorzystując przechowywane w tym celu cookies, w oparciu o poprzednie wejścia użytkownika na daną stronę. 
 5. Użytkownicy niezainteresowani otrzymywaniem reklam odnoszących się do ich zainteresowań, mogą dezaktywować cookie należące do Google Remarketing-Trackings odpowiednio operując ustawieniami Użytkownika w przeglądarce.
 6. Nasza strona korzysta z narzędzia Menedżer Tagów Google (Google Tag Manager), które umożliwia zarządzanie stroną przez interface. Menedżer Tagów Google implementuje tagi, nie ma dostępu do danych, nie używa się cookies oraz nie zapisuje danych osobowych. Menedżer Tagów Google uwalnia inne tagi, które mogą zapisywać te dane. Jeżeli w obszarze domeny lub cookies przeprowadzana jest dezaktywacja, obejmuje ona wszystkie tagi trackingowe, o ile zostały one zaimplementowane w ramach Google Tag Manager. Więcej informacji odnośnie Menedżera Tagów Google znajduje się na stronie: https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html
 7. Do naszej strony internetowej dołączone są funkcje YouTube służące wyświetlaniu i odtwarzaniu nagrań video. Funkcje te oferowane są przez YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA.
  W przypadku tej funkcji znajduje zastosowanie rozszerzony moduł ochrony danych, który zgodnie z informacją podaną przez dostawcę uruchamia zapisywanie danych Użytkownika Serwisu dopiero podczas odtwarzania nagrania video. Podczas wyświetlania nagrań video, Youtube uruchamia cookies w celu zebrania informacji dotyczące zachowań użytkownika. Wskazówki podchodzące od Youtube pozwalają między innymi na opracowanie statystyk dotyczących odtworzeń nagrań, na poprawę wygody korzystania przez Użytkownika oraz zapobieganie nadużyciom. Niezależnie od wyświetlenia załączonego nagrania video każdorazowe otworzenie strony powoduje połączenie z siecią Google „DoubleClick“, co może spowodować dalsze procesy przetwarzania danych, na nie mamy wpływu.
  Więcej szczegółów na temat stosowania cookies w YouTube Użytkownik Serwisu znajdzie w Oświadczeniu YouTube o ochronie danych pod adresem:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 8. Nasza strona korzysta z Google Maps w celu prezentacji map i opracowania dróg dojazdu. Google Maps zarządzane jest przez Google. Korzystając z naszej strony Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na pobieranie, opracowywanie oraz wykorzystanie danych zarejestrowanych automatycznie jak również udostępnionych przez Użytkownika przez Google, jednego z jego przedstawicieli lub dostawców stanowiących stronę trzecią. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Warunki korzystania z Google Maps znajdują się na :
  https://policies.google.com/terms?hl=pl
 9. Na naszej stronie wykorzystujemy narzędzie Hotjar, zarządzane przez Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie Użytkownika w serwisie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania Użytkownika takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies. Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje informacji personalnych użytkowników. 

Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.
Wyłączenie możliwości monitorowania i zapisu aktywności jest możliwe poprzez link: https://www.hotjar.com/opt-out

 1. Na naszej stronie wykorzystujemy narzędzie CrazyEgg, zarządzane przez Crazy Egg, Inc., 16220 E. Ridgeview Lane La Mirada, CA 90638, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie Użytkownika w serwisie. Narzędzie to Może otrzymywać i gromadzić określone Informacje dostarczone przez przeglądarkę odwiedzającego lub w inny sposób przez jego urządzenie dostępowe, takie jak informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, urządzeniu mobilnym, adres IP, dostęp do strony, lokalizacja geograficzna, czas wizyty, ilość wejść na stronę, itp. 

Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia CrazyEgg znajduje się pod linkiem: https://www.crazyegg.com/privacy 

 1. Na naszej stronie wykorzystujemy też widgety Social Media, np. FB (w tym Pixel), YouTube, Instagram. Więcej informacji na temat polityki prywatności tych serwisów znajduje się na stronach: 

Facebook, Instagram: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation 

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 1. Na naszej stronie używamy wtyczki WMPL do obsługi wersji językowych, która wykorzystuje cookies do identyfikacji preferowanego języka użytkownika. Więcej informacji na temat polityki prywatności dostawcy tego narzędzia znajduje się na stronie: https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-gdpr-compliance/ 
 2. Nasza strona korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – OVH sp. z o.o. Personel wskazanego podmiotu ma dostęp do danych wprowadzonych przez użytkowników podczas rejestracji i edycji konta użytkownika i/lub danych dotyczących usługi Newslettera. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą
 3. Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza naszą kontrolą. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobów wykorzystywania plików cookie.
 4. W ramach naszej oferty w oparciu o uzasadniony interes związany z zarządzaniem naszą ofertą online, obsługą zapytań online i obsługą klienta, według art. 6. ust. 1 lit. f RODO, przekazujemy dane osobowe Użytkowników Serwisu podwykonawcom i współpracownikom Otwartej Energii. Podwykonawcy i współpracownicy przetwarzają je na potrzeby Otwartej Energii zgodnie z instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.
 1. ZABEZPIECZENIA
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych stosujemy:
 • Szyfrowanie zapewniające prywatność danych podczas ich przesyłania.
 • Kontrolę procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do naszych systemów.
 • Ograniczenie dostępu do danych osobowych. Mają go tylko pracownicy, podwykonawcy i współpracownicy Otwartej Energii, kiedy jest to uzasadnione zgodnie z art. 6 Ust. 1 lit. b RODO i niezbędne z punktu widzenia umowy lub w oparciu o uzasadniony interes ekonomicznego i efektywnego prowadzenie działalności gospodarczej. Każda osoba mająca taki dostęp jest zobowiązana do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań może ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.
 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Użytkownika Serwisu,
 • żądania od Administratora zaktualizowania i sprostowania danych osobowych Użytkownika Serwisu,
 • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych Użytkownika Serwisu,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu,
 • przenoszenia danych osobowych Użytkownika Serwisu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Z praw wskazanych w par. 5. p. 1. Użytkownik Serwisu może skorzystać poprzez:
 • kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@otwartaenergia.pl,
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Otwarta Energia, ul. Jeziorna 71, 97-300 Piotrków Tryb.