100% dofinansowanie do kompleksowej termomodernizacji domu: pompy ciepła; instalacja CO i CWU; fotowoltaika; ocieplenie ścian, stolarka okienna i drzwiowa – otwartaenergia.pl

Dofinansowanie do termomodernizacji domu – teraz jeszcze wyższe! Ile wynosi, co obejmuje i kto może z niego skorzystać?

Opublikowano: 3 lipca 2024, Autor: Otwarta Energia

Program Czyste Powietrze oferuje dofinansowanie do termomodernizacji domów w celu poprawy ich efektywności energetycznej oraz zredukowania emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki zróżnicowanym progom finansowania umożliwia on wykonanie prac modernizacyjnych nawet w tych gospodarstwach domowych, w których średnie miesięczne dochody są niewielkie. W przypadku osób najniżej uposażonych istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego na termomodernizację lokalu mieszkalnego w 100%. Warto przy tym pamiętać, że Czyste Powietrze jest obecnie jedynym programem oferującym prefinansowanie inwestycji. Ile wynosi ulga termomodernizacyjna domu, co obejmuje i kto ma szansę dostać dofinansowanie?

Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego domów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapewnia znaczną wysokość dofinansowania dla osób planujących kompleksową termomodernizację budynków jednorodzinnych. Program Czyste Powietrze, koordynowany przez fundusz, ma na celu poprawę efektywności energetycznej domów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Dzięki temu właściciele domów mogą znacząco obniżyć swoje koszty ogrzewania i poprawić komfort cieplny budynku.

Dofinansowanie do termomodernizacji budynku jednorodzinnego w ramach programu Czyste Powietrze obejmuje różne rodzaje prac, takie jak ocieplenie budynku , wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizację systemów grzewczych, a także instalację odnawialnych źródeł energii. W 2023 roku zmodyfikowano progi dochodowe kwalifikujące beneficjentów programu do rozszerzonego i najwyższego poziomu dofinansowania*. Teraz osoby z niskimi dochodami mogą otrzymać 100% dopłaty na inwestycję wraz z prefinansowaniem.

*Wyliczenia i dane finansowe uwzględnione w tekście są zaktualizowane na dzień 3 stycznia 2024 r.

Czyste Powietrze – dla kogo dotacja na termomodernizację domu

Beneficjentami finansowania z programu Czyste Powietrze mogą być właściciele lub współwłaściciele mieszkalnych budynków jednorodzinnych, w których zamontowane jest źródło ciepła na paliwo stałe, niespełniające aktualnych norm na ocieplenie budynku, czyli kocioł poniżej V klasy.

Czyste Powietrze oferuje finansowanie kompleksowej termomodernizacji domu obejmującej

 • instalację pompy ciepła, 
 • modernizację instalacji CO i CWU, 
 • montaż instalacji fotowoltaicznej (jej moc musi mieścić się w zakresie 2-10 kWp), 
 • ocieplenie przegród budowlanych (ścian zewnętrznych, przegród pionowych, dachu, stropodachu, stropów pod nieogrzewanym poddaszem, podłóg na gruncie czy stropu nad piwnicą). 

W ramach dotacji na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynków można również w pomieszczeniach ogrzewanych wykonać stolarkę okienną, drzwiową oraz zainstalować bramy garażowe. 

Ten artykuł także może Cię zainteresować: Jak dobrać pompę ciepła powietrze-woda do starego/modernizowanego i nowego budynku – praktyczne wskazówki

Kompleksowa termomodernizacja – Program Czyste Powietrze

Dużą zaletą programu jest prefinansowanie, które nie wymaga angażowania środków beneficjenta. W tym celu kDużą zaletą programu Czyste Powietrze jest prefinansowanie, które nie wymaga angażowania środków beneficjenta. W tym celu konieczne jest podpisanie umowy z firmą wykonawczą, która świadczy kompleksowe usługi termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych. Współpraca może dotyczyć dowolnego zakresu prac objętych dofinansowaniem do termomodernizacji.

W Otwartej Energii oferujemy bezpłatną wycenę oraz kompleksową usługę obejmującą wykonanie audytu energetycznego i przeprowadzenie na jego podstawie modernizacji kotłowni z montażem pompy ciepła i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wykonaniem – w razie potrzeby – docieplenia domu. 

Pełna termomodernizacja budynku umożliwia zmniejszenie zużycia energii cieplnej do 80 kWh/m² na rok lub o 40%. 

Dofinansowanie do wymiany kotła i termomodernizacji budynku dostępne z prefinansowaniem – otwartaenergia.pl
Fot.  Modernizacja nieefektywnych źródeł ciepła i dofinansowanie do wymiany kotła może objąć od 70% do 100% jego wartości, w zależności od poziomu dochodów beneficjenta programu Czyste Powietrze w przypadku podwyższonej i najwyższej dotacji.

Czyste Powietrze – jak uzyskać dofinansowanie do termomodernizacji domu?

Osoby starające się o określoną wysokość dotacji na termomodernizację domu są obowiązane spełnić szereg warunków i wymogów formalnych. Niezbędny jest audyt energetyczny (dofinansowanie obejmuje swoim zasięgiem przeprowadzenie niezbędnych badań). Beneficjent musi też podpisać umowę z wykonawcą na dany zakres prac. Wniosek o przyznanie  dotacji musi być złożony w pierwszej kolejności, ponieważ inwestycja nie może zostać zakończona przed jego złożeniem. Program Czyste Powietrze zakłada dwa poziomy dotacji uzależnionych od wysokości uzyskiwanych dochodów.

Właściciele domów jednorodzinnych starający się o określoną wysokość dotacji na kompleksową termomodernizację domu są zobowiązani spełnić szereg warunków i wymogów formalnych. Niezbędne jest wykonanie audytu energetycznego (dofinansowanie obejmuje swoim zasięgiem przeprowadzenie niezbędnych badań). Beneficjent musi też podpisać umowę z wykonawcą na dany zakres prac. Wniosek o przyznanie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, ponieważ nie może zostać ona zakończona przed jego złożeniem. Program Czyste Powietrze zakłada trzy poziomy dotacji uzależnionych od wysokości uzyskiwanych dochodów przez właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Ile wynosi dofinansowanie do termomodernizacji 2024 

Termomodernizacja budynku i dofinansowanie na podstawowym poziomie pozwala na uzyskanie do  67 200 zł, co oznacza finansowanie w zakresie 40-55% w zależności od rodzaju inwestycji. Ten poziom umożliwia uzyskanie dotacji wszystkim osobom, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł. Dla osób o niższych dochodach przewidziane są dwie opcje wyższego wsparcia – wariant podwyższony i najwyższy.

Dofinansowanie do termomodernizacji w wariancie podwyższonym 

Wariant podwyższony – przeznaczony dla osób, których przeciętny, miesięczny dochód na osobę

1) w gospodarstwie wieloosobowym wynosi maksymalnie 1894 zł

2) a w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2651 zł.

Wysokość dochodów musi być udokumentowana zaświadczeniem z Urzędu Gminy. Przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej roczny przychód beneficjenta nie może przekroczyć czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tych przypadkach można uzyskać dofinansowanie następującej wysokości:

 • pompa ciepła – dotacja do wymiany kotła na efektywną pompę ciepła może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 28 100 zł,
 • modernizacja instalacji CO i CWU – do 70% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 14 300 zł,
 • fotowoltaika – do 70% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 9000 zł,
 • ocieplenie plus stolarka – do 75% kosztów kwalifikowanych,
 • audyt energetyczny – do 1200 zł.

_____________________________
RAZEM MAKSYMALNIE 100 200 zł

Dofinansowanie do termomodernizacji w wariancie najwyższym

Wariant najwyższy – przeznaczony dla osób, których przeciętny, miesięczny dochód na osobę 

1) w gospodarstwie wieloosobowym wynosi poniżej 1090 zł

2) a w gospodarstwie jednoosobowym 1526 zł

Podobnie jak w poprzednim przypadku niezbędne jest zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające wysokość dochodów. Przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej roczny przychód beneficjenta nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla osób znajdujących się w tej grupie beneficjentów dofinansowanie wynosi:

 • pompa ciepła – do 100% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 35 200 zł,
 • modernizacja instalacji CO i CWU – do 100% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 20 400 zł,
 • fotowoltaika – do 100% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 15 000 zł,
 • ocieplenie i stolarka – do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • audyt energetyczny – do 1200 zł.

______________________________________

RAZEM MAKSYMALNIE 136 200 zł


Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie cen netto i wypłacana w transzach. Pierwsza dopłata termomodernizacyjna wpłacana jest na konto wykonawcy przed wykonaniem danego zakresu prac (maksymalnie 50% kwoty dotacji). Druga część środków może zostać wpłacona na konto wykonawcy lub beneficjenta po zakończeniu prac. W pierwszym wniosku o wypłatę można uwzględnić faktury (zaliczkowe) wystawione do 6 miesięcy wstecz.

Otwarta Energia – zajmujemy się kompleksową termomodernizacją domów!

Dzięki wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych mogą teraz skuteczniej przeprowadzić kompleksową termomodernizację swoich domów, znacząco przyczyniając się do ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W Otwartej Energii zajmujemy się kompleksową termomodernizacją domów. Nasze usługi obejmują zarówno wykonanie audytu energetycznego, jak i wszystkie inne konieczne prace z zakresu termomodernizacji budynku. Oferujemy także pełne wsparcie i pomoc w uzyskaniu 100% dotacji z prefinansowaniem inwestycji. Skontaktuj się z nami i popraw efektywność energetyczną swojego domu już dziś!