Dofinansowanie do pompy ciepła dla rolników – otwartaenergia.pl

Dofinansowanie do pompy ciepła dla rolników w 2023 [Ile, skąd i na jakich warunkach?]

Opublikowano: 23 listopada 2023, Autor: Otwarta Energia

Dofinansowanie do instalacji pompy ciepła dla rolników jest przyznawane w 2023 roku między innymi z programu Czyste Powietrze lub AgroEnergia. Rolnicy na równi z innymi właścicielami domów jednorodzinnych korzystają również ze środków przyznawanych w ramach programu Mój prądMoje Ciepło. Na jakich zasadach można uzyskać dofinansowanie? Jaka dotacja do pompy ciepła przysługuje rolnikom? Poniżej krótko o tegorocznych możliwościach…

Program Czyste Powietrze – dla rolnika i nie tylko

Działający od dłuższego czasu program pomocowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Czyste Powietrze jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Mogą z niego korzystać oczywiście również rolnicy. 

Program Czyste Powietrze dla rolników zakłada trzy poziomy finansowania przeznaczone na termomodernizację domu (wymianę źródła ciepła na bardziej oszczędne – na przykład na pompę ciepła): 

  • poziom podstawowy – do 66 000 zł,
  • poziom podwyższony – do 99 000 zł,
  • poziom najwyższy – do 135 000 zł.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów rodziny. Istnieją trzy poziomy dofinansowania (czyli wysokość możliwej do uzyskania dotacji): podstawowy, podwyższony i najwyższy. Od dochodu zależy, na który poziom dotacji można się załapać. Czym mniejsze dochody, tym większa dotacja.

Dotacja z programu Czyste Powietrze dla rolników obejmuje trzy główne opcje termomodernizacji, z których jedna dotyczy demontażu przestarzałego i nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz montażu pompy ciepła powietrze-woda lub gruntowej. Dodatkowo w ramach usługi może zostać wykonana instalacja centralnego ogrzewania, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi, bram garażowych… 

Pompa ciepła – dofinansowanie dla rolników

Jaka dotacja do pompy ciepła jest możliwa do uzyskania w ramach Czystego Powietrza? Instalacja na przykład pompy ciepła typu powietrze-woda wynosi w tym roku odpowiednio (maksymalnie):

  • przy podstawowym poziomie dofinansowania – 19 400 zł, 
  • przy podwyższonym poziomie –28 100 zł,
  • przy najwyższym poziomie – 35 200 zł.

Dodatkową dotację można uzyskać do modernizacji kotłowni, w kwocie nawet do 20 400 zł.

Dodatkowo z programu można sfinansować (nawet w całości, o ile kwota nie przekroczy 1200 zł) wykonanie audytu energetycznego. Dofinansowanie do pompy ciepła dla rolników obejmuje również koszty wykonania niezbędnej dokumentacji

Zobacz też: Koszt montażu pompy ciepła powietrze-woda >>

AgroEnergia 2021-2023 – dofinansowanie do pompy ciepła dla rolników

AgroEnergia to rządowy program dysponujący kapitałem 200 mln zł przeznaczonym na dofinansowanie instalacji pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych dla rolników. Dotacje przeznaczone są dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów rolnych (do 300 ha) oraz prowadzących gospodarstwa rolne. Wymagania wobec beneficjentów ograniczają się do udokumentowania prowadzenia działalności rolniczej (gospodarstwa) przez co najmniej rok przed datą złożenia wniosku.  

W ramach dotacji można sfinansować zakup i montaż pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej lub elektrowni wiatrowej przeznaczonych do celów własnych. Moc instalacji powinna mieścić się w przedziale od 10 do 50 kW. Dofinansowanie może również być przeznaczone na zakup oraz instalację magazynu energii. Określona kwota dotacji jest wypłacana po zakończonej inwestycji. Co ważne, nie można jej rozpocząć przed datą złożenia wniosku o dopłatę. Wysokość dotacji jest uzależniona od całkowitego kosztu inwestycji. 

  • Pompa ciepła i/lub fotowoltaika – w przypadku instalacji pompy ciepła i/lub fotowoltaiki o mocy mieszczącej się w przedziale 10-30 kW można otrzymać maksymalnie 15 000 zł dofinansowania; na instalacje do 50 kW można uzyskać pomoc do 25 000 zł. Maksymalny zakres finansowania ustalony jest na poziomie 20% kosztów całej inwestycji dla mocy 10-30 kW i 13% dla instalacji 30-50 kW. 
  • Instalacja hybrydowa – instalacja fotowoltaiczna wraz z montażem pompy ciepła lub elektrownia wiatrowa z pompą ciepła mogą tworzyć jedną instalację, dla której dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy obu systemów i zakresów identycznych jak w przypadku instalacji fotowoltaicznej (opisanych w poprzednim punkcie). Przewidywany jest tu ponadto dodatek w wysokości 10 000 zł. 
  • Magazyny energii – rolnicy w ramach programu mogą skorzystać z dofinansowania w formie dotacji maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych dla magazynów energii, przy czym koszty te mogą wynieść do 50 % wartości źródła wytwarzania energii. 
Program Czyste Powietrze dla rolników – otwartaenergia.pl
Fot. Dofinansowanie dla rolników do pompy ciepła jest również przewidziane z ogólnopolskiego programu Stop Smog przeznaczonego dla gmin oraz z programu Moje Ciepło, w ramach którego rolnicy będący właścicielami nowych budynków mieszkalnych mogą zainstalować pompę ciepła powietrze-powietrze lub powietrze-woda i uzyskać do 21 000 zł, o ile kwota ta nie przekracza 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji (45% z kartą dużej rodziny).

Oprócz programów przewidzianych typowo dla rolników warto korzystać także z funduszy gminnych w ramach mniejszych, lokalnych programów pomocowych. Umożliwiają one uzyskanie dofinansowania na przykład na wymianę pieca lub innego rodzaju termomodernizację budynku.

***

Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w zdobyciu dofinansowania do pompy ciepła dla rolników?
Daj znać – jesteśmy do dyspozycji.