Pompy ciepła powietrzne – otwartaenergia.pl

5 kwestii, które warto mieć na uwadze przy zakupie pompy ciepła

Opublikowano: 20 grudnia 2022, Autor: Mariusz Kołodziejczyk

Pompa ciepła należy do urządzeń grzewczych korzystających z odnawialnych źródeł energii. Każde takie urządzenie powinno być starannie i indywidualnie dobrane do potrzeb użytkowników, w tym przypadku mieszkańców domu, z uwzględnieniem lokalizacji budynku i warunków technicznych w danym miejscu. Oto 5 ważnych aspektów, na które koniecznie należy zwrócić uwagę, decydując się na nabycie i zainstalowanie w domu pompy ciepła.

Obecnie zdecydowana większość instalowanych pomp to pompy ciepła powietrze-powietrze. Mniejszy segment rynku zajmują pompy ciepła powietrze-woda. Pompy gruntowe natomiast – jako rozwiązania najdroższe i najbardziej wymagające w zakresie instalacji – są obecnie rzadziej wybierane. Przed zakupem każdej powietrznej pompy ciepła warto przeanalizować kilka znaczących szczegółów technicznych – i nie tylko.

Po pierwsze – rodzaj pompy ciepła

Wśród najczęściej instalowanych powietrznych pomp ciepła znajdują się dwa główne rodzaje tych urządzeń – pompa ciepła powietrze-powietrzepompa ciepła powietrze-woda. Pierwsza z nich skutecznie ogrzewa powietrze w pomieszczeniach domu w sezonie jesienno-zimowym, a latem pełni rolę klimatyzacji, schładzając wnętrze budynku. Pompa typu powietrze-woda służy z kolei do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Zależnie od potrzeb, można zdecydować się na jedno z tych urządzeń lub oba. Jeśli w domu są lub mają być tradycyjne grzejniki lub wodne ogrzewanie podłogowe, drugi typ pompy załatwia obie sprawy – i ciepło w pomieszczeniach i CWU jednocześnie.

Po drugie – wydajność pompy ciepła

Do mierzenia wydajności pompy ciepła służy współczynnik COP (Coefficient of Performance), który zdecydowanie powinien być jednym z ważniejszych parametrów do przeanalizowania przed zakupem pompy. Oznacza stosunek ilości ciepła dostarczonego przez pompę do ilości zużytej w tym czasie energii elektrycznej.

Określany jest też jako ilość kW uzyskanych z 1 kW pobranej energii elektrycznej, czyli na przykład pompa o współczynniku COP 4 dostarcza 4 kW energii cieplnej, zużywając na to 1 kW energii elektrycznej. Współczynnik ten nie jest wartością stałą. Różni się w zależności od warunków w jakich pompa pracuje. Im większa jest różnica temperatur pomiędzy instalacją grzewczą, a miejscem poboru ciepła (w przypadku pomp ciepła powietrznych jest to temperatura powietrza na zewnątrz) tym mniejszy jest współczynnik COP. Pompa ciepła jest najbardziej wydajna w warunkach zbliżonej temperatury obydwu źródeł. Dlatego jeszcze ważniejszym, z punktu widzenia inwestora, jest współczynnik SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) – określający efektywność urządzenia wyłącznie w sezonie grzewczym. Im wyższa wartość SCOP, tym tańsze jest ogrzewanie pompą ciepła i większe oszczędności dla budżetu domowego.

Po trzecie – moc pompy ciepła

Moc pompy ciepła należy dobrać indywidualnie, na podstawie analizy zapotrzebowania na ciepło w danym budynku, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb mieszkańców. Orientacyjnie można przyjąć, że budynki o wysokim poziomie izolacji (pasywne) mają zapotrzebowanie na poziomie 10 W/m², nowe budynki z dobrą izolacją cieplną około 50 W/m², domy o typowej izolacji mniej więcej 70 W/m². Stare, słabo zaizolowane domy mogą wymagać dostarczenia nawet 120 W/m². Funkcja modulowania mocy w niektórych pompach pozwala na płynne dostosowanie jej do aktualnego zapotrzebowania budynku, co optymalizuje zużycie energii przez urządzenie.

Po czwarte – monoblok czy split

W pompie ciepła monoblok wszystkie elementy pompy (sprężarka, wentylator, skraplacz, parownik, zawór rozprężny i inne) zabudowane są w jednym module zewnętrznym. Urządzenie z budynkiem łączą rury przesyłające do niego ciepło. Zaletą tego rozwiązania jest prostota montażu, bez konieczności poszukiwania instalatora posiadającego uprawnienia do instalacji urządzeń chłodniczych. Z budynku zostaje też całkowicie wyeliminowany hałas. Opcja ta wymaga jednak starannej izolacji przewodów dystrybuujących ciepło oraz zabezpieczenia samej pompy ciepła przed zamarzaniem na wypadek przerw w dostawie prądu.

Pompa ciepła typu split składa się z dwóch części – zewnętrznej i wewnętrznej. Eliminuje hałas z budynku, ponieważ sprężarka i wentylator umieszczane są w jednostce zewnętrznej. Obydwie części połączone są ze sobą przy pomocy przewodów z czynnikiem chłodniczym. Dzięki temu nie ma ryzyka zamarzania jakichkolwiek elementów pompy ciepła. Ten rodzaj pompy wymaga pomocy instalatora posiadającego uprawnienia chłodnicze.

Montaż pompy ciepła – otwartaenergia.pl
Fot. Powietrzna pompa ciepła – cena z montażem zależy od różnych czynników, między innymi od warunków technicznych danego miejsca, lokalizacji, mocy urządzenia oraz jego producenta. Montaż pompy ciepła typu monoblok w bezpośredniej bliskości budynku minimalizuje straty ciepła.

Po piąte – rejestracja pompy ciepła

Konieczność zarejestrowania pompy ciepła jest uzależniona od ilości czynnika chłodniczego (F-gaz). Kontrola ta dotyczy urządzeń, w których ilość czynnika uwolnionego do atmosfery, na przykład w wyniku awarii, może w znaczący sposób przyczynić się do wzrostu efektu cieplarnianego. Obowiązek ten reguluje tak zwana ustawa F-gazowa (ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Dz.U. 2015 poz. 881). Rejestracji podlegają urządzenia, które zawierają ponad 3 kg czynnika chłodniczego w jednym module. Dodatkowo przy większych pompach ciepła należy dostosować kubaturę pomieszczenia do mocy pompy oraz wykonywać regularnie specjalistyczne przeglądy.

***

Większość pomp ciepła działa niemal bezobsługowo. Ogólny przegląd urządzenia należy wykonać raz w roku. Obejmuje on ogólną ocenę stanu pompy, czyszczenie filtrów i ewentualnie czyszczenie parownika (jego zabrudzenie jest uzależnione od miejsca, w którym stoi – blisko ruchliwej ulicy, drzew etc.). Wybierając konkretny model urządzenia, nie należy kierować się wyłącznie ceną pompy ciepła – tanich pompach ciepła kryją się bowiem pewne pułapki.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami! O pompach ciepła wiemy wszystko.