Koszt montażu pompy ciepła powietrze-woda – otwartaenergia.pl

Koszt montażu pompy ciepła powietrze-woda. Z jakim wydatkiem trzeba się liczyć?

Opublikowano: 20 września 2023, Autor: Mariusz Kołodziejczyk

Przed zakupem i montażem instalacji pompy ciepła warto starannie przeanalizować wszystkie elementy mające wpływ na ostateczną cenę całości. Koszt montażu pompy ciepła powietrze-woda może znacząco się różnić. Liczą się rodzaj i wydajność pompy, stopień skomplikowania instalacji oraz dostępności odpowiednich materiałów i sprzętu. Ogólny koszt zakupu pompy ciepła może wahać się w przedziale od 20 tys. zł do nawet 100 tys. zł. Kwotę tę można znacząco zmniejszyć, korzystając z różnych dotacji pojawiających się cyklicznie i przewidzianych na ten cel. Które elementy mają kluczowy wpływ na cenę montażu pompy ciepła powietrze-woda? Co należy wziąć pod uwagę przy planowaniu takiej inwestycji?

Koszt instalacji pompy ciepła powietrze-woda zależy… od producenta urządzenia

Cena pompy w dużej mierze zależy od producenta. Najniższy przedział cenowy obejmuje urządzenia nieznanych lub nieco bardziej renomowanych chińskich marek. Częstym zjawiskiem jest stosowanie tych samych, najtańszych urządzeń, z oznaczeniami różnych producentów. Problem może pojawić się w przypadku awarii i konieczności naprawienia takiej pompy. Niska cena urządzenia oznacza niestety również często brak posprzedażowego wsparcia technicznego i trudności ze zdobyciem części zamiennych. Pomimo niskiej ceny początkowej praca takiej pompy z biegiem czasu może być problematyczna.   

Większe i nieco bardziej znane chińskie marki oferują co prawda wsparcie techniczne dla swoich urządzeń, ale częstym problemem jest brak dostępnych części zamiennych. W tym przypadku ważnym elementem zakupu jest sprawdzenie szczegółowych warunków gwarancji dla danego urządzenia. 

Pompa ciepła znanej marki – wymierne korzyści dla inwestora

Sposobem, który daje największe wsparcie inwestorom, jest zakup pompy ciepła jednej ze znanych marek. Ich działalność na rynku pomp jest poparta doświadczeniem oraz często wieloletnią renomą. Oferują pełne wsparcie posprzedażowe, nawet jeżeli firma wykonawcza nie podejmuje się serwisowania urządzenia. Zaufanie buduje również dostępna na ogół sieć oddziałów i punktów serwisowych, które pomagają w rozwiązaniu problemu. Niekiedy części zamienne utrzymywane są nawet do 10 lat od momentu ustania produkcji danego modelu pompy. Dodatkowo pompy pojawiające się na rynku są rozwijane i testowane latami w celu osiągnięcia optymalnego rozwiązania. 

Więcej o tym, jak kształtują się ceny urządzeń w zależności od typu i marki >> 

Koszt instalacji pompy ciepła powietrze-woda – otwartaenergia.pl]
 Koszt montażu pompy ciepła powietrze-woda można znacząco zmniejszyć, korzystając z jednego z programów oferujących dotacje.

Cena zakupu i montażu pompy ciepła powietrze-woda zależy od możliwości pompy

Na cenę pompy ciepła wpływ mają również „osiągi” samego urządzenia. Praktycznie każdy producent oferuje modele pomp o różnych możliwościach. Z obserwacji poczynionych przez Otwartą Energię wypływa wniosek, że różnice cenowe wynikają głównie z możliwości efektywnego działania w niskich temperaturach i ilości oraz rodzaju zastosowanej automatyki w pompie

  • Najtańsze są pompy działające standardowo, bez nadmiernie rozbudowanej automatyki, których moc spada do ok. 60% przy -20oC.
  • Pompy w średnim przedziale cenowym to albo takie, które lepiej utrzymują moc w niskich temperaturach, ale nie posiadają rozbudowanej automatyki albo takie, które mają rozbudowaną automatykę, ale zachowują standardową moc w niskich temperaturach.
  • Najdroższe są pompy działające z prawie pełną mocą  w niskich temperaturach, a do tego posiadające rozbudowaną automatykę. 

Koszt montażu pompy ciepła powietrze-woda zależy od zakresu wykonywanych prac

Instalacja pompy ciepła to proces skomplikowany, który wymaga zaangażowania specjalistów z dziedziny HVAC (Ogrzewanie, Wentylacja i Klimatyzacja). Do wykonania sprawnie działającej instalacji niezbędne są prace elektryczne, hydrauliczne i chłodnicze. Monterzy powinni posiadać wszelkie niezbędne kwalifikacje i certyfikaty przewidziane prawem (F-GAZ – prace chłodnicze oraz SEP – prace elektryczne). Również sama firma wykonawcza powinna posiadać certyfikat F-GAZ. 

Zakres prac może obejmować instalację samego urządzenia (co zajmuje zazwyczaj do kilku godzin) lub kompleksową usługę, w skład której wchodzi demontaż dotychczasowego systemu grzewczego (w przypadku modernizacji), montaż części hydraulicznej (zasobnik, bufor, armatura), wykonanie przyłącza elektrycznego do kotłowni oraz do jednostki zewnętrznej i wewnętrznej pompy. Na końcową cenę montażu pompy ciepła powietrze-woda znaczący wpływ ma stopień skomplikowania całej instalacji i związana z nim ilość prac dodatkowych, np. w przypadku konieczności pozostawienia starego źródła ogrzewania.  

Opcja obejmująca wykonanie całości prac instalacyjnych jest najdroższa, ale jednocześnie daje pewność prawidłowo działających wszystkich urządzeń i podzespołów. Oszczędności można szukać, planując wykonanie części prac we własnym zakresie – np. demontaż istniejącej instalacji, budowa podestu pod jednostkę zewnętrzną czy wykonanie przyłącza elektrycznego. Przed przystąpieniem do wykonania instalacji konieczne jest więc szczegółowe uzgodnienie zakresu prac wykonywanych przez firmę. Atrakcyjnie niska cena może oznaczać, że część prac będzie obowiązkiem inwestora, który nie zawsze ma możliwość i umiejętności, aby się ich podjąć. 

Cena instalacji pompy ciepła powietrze-woda zależy też od renomy firmy wykonawczej

Różnica cen pomiędzy poszczególnymi firmami dotycząca zakupu i kosztu montażu pompy ciepła powietrze-woda często wynika z dodatkowych elementów oferowanych przez daną firmę bądź z ich braku. Należy wziąć pod uwagę doświadczenie firmy i obecność w niej profesjonalnych instalatorów. Wyższa cena może również wynikać z zakresu i wysokiej jakości obsługi posprzedażowej. Na czym ona polega?

  • Staranne zaplanowanie prac – instalator przed wykonaniem jakichkolwiek prac ogląda miejsce montażu. Sprawdza wszelkie możliwości i wykonuje wyliczenia cieplne, pozwalające określić zapotrzebowanie budynku na ciepło. Na tej podstawie dokonywany jest wybór optymalnej pompy ciepła. To również jest etap, w którym firma wykonawcza wyjaśnia wątpliwości i szczegółowo odpowiada na wszystkie pytania inwestora. Instalacja pompy ciepła to wieloletnia inwestycja, dlatego tak duże znaczenia ma wiedza i doświadczenie instalatora. Zapobiegają one ewentualnym błędom wykonawczym, które w przyszłości mogą przysporzyć użytkownikom pompy problemów i wiele ich kosztować. 
  • Pomoc w uzyskaniu dofinansowania – renomowane firmy wykonawcze oferują dodatkowo (w ramach kosztu montażu pompy ciepła powietrze-woda) znaczną pomoc w uzyskaniu dofinansowania z bieżących dotacji przewidzianych na instalację pompy. Obejmuje ona pełną informację dla klienta, przygotowanie niezbędnej dokumentacji gwarancyjnej, wykonywanie terminowych przeglądów (warunek utrzymania gwarancji), wypełnienie wniosków i in. Poziom dofinansowania zależy od warunków danego programu. W większości przypadków wysokość dotacji jest odwrotnie proporcjonalna do dochodów wnioskodawcy (im niższe dochody, tym wyższa dotacja). W zależności od sytuacji można uzyskać od 23 do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pompa ciepła doskonale współpracuje z instalacją fotowoltaiczną. W tym przypadku również można uzyskać atrakcyjne dofinansowanie
  • Skuteczna pomoc techniczna – awarie różnych urządzeń są wpisane w ich funkcjonowanie. W przypadku niespodziewanych sytuacji ważna jest skuteczna i szybka pomoc techniczna. Droższa oferta, obejmująca pomoc 24h/dobę, może okazać się niezastąpiona przy konieczności usunięcia usterki – np. zimą w trudnych warunkach. 
  • Jakość montażu pompy – duże znaczenie ma zarówno jakość materiałów montażowych, jak i staranność wykonania poszczególnych prac. Instalacja pompy ciepła jest inwestycją długoterminową, w której bezawaryjna praca pompy zależy również od precyzji położenia rur, szczelności połączeń i in. Błędy w montażu instalacji pompy ciepła mogą skutecznie obniżyć jakość życia mieszkańców. 

Warto pamiętać: wyższy początkowy koszt inwestycji może oznaczać w przyszłości niższą awaryjność instalacji i zadowolenie z optymalnie dobranej pompy ciepła. Współpraca z firmą oferującą kompleksową usługę montażu instalacji i serwisu posprzedażowego pozwala na sprawne usuwanie wszelkich usterek i większych awarii. 

***

Pompy ciepła powietrze-woda – montaż w 3 dni, serwis 24 godziny na dobę – sprawdź naszą ofertę >>


Tagi:
Kategorie: