Pompa ciepła dofinansowana z programu Czyste Powietrze – otwartaenergia.pl

Dofinansowanie do pompy ciepła w budynkach nowych i termomodernizowanych w 2023 r.

Opublikowano: 28 lutego 2023, Autor: Mariusz Kołodziejczyk

Dofinansowanie do pompy ciepła ułatwia instalację nowoczesnego, ekologicznego systemu ogrzewania. W 2023 roku możliwe jest skorzystanie z różnych źródeł i programów oferujących dotacje do pompy ciepła. Ich wysokość zależy od wielu czynników i warunków, które należy spełnić w celu otrzymania dopłaty. Ile wynosi dofinansowanie do pompy ciepła i jak je uzyskać?

Dofinansowanie na pompę ciepła w nowych i termomodernizowanym budynku (nawet pompę ciepła współpracująca z tradycyjnymi grzejnikami) to zdecydowanie gra warta świeczki. Przy odpowiednim wsparciu firmy projektującej i instalującej taki system grzewczy można uzyskać nawet 35 200 zł dotacji na pompę ciepła, a w przypadku instalacji pompy ciepła wraz z fotowoltaiką, to nawet 50 200 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła – formalności

Wybierając możliwość współfinansowania inwestycji przy wykorzystaniu jednego z działających obecnie programów wsparcia, trzeba szczegółowo przeanalizować warunki przyznawania dotacji oraz wypełnić i złożyć stosowny wniosek z kompletem wymaganych dokumentów.

Można wykonać te czynności we własnym zakresie, zasięgając niezbędnych informacji w Narodowym lub Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Urzędzie Marszałkowskim lub urzędzie miasta czy gminy. Można też skorzystać wiedzy, dużego doświadczenia i „przetartej ścieżki” w załatwianiu formalności związanych z dopłatami do pomp ciepła wybranej firmy instalatorskiej.

Podpisanie umowy z Otwartą Energią oznacza automatycznie otrzymanie pełnego wsparcia w zakresie pomocy w uzyskaniu finansowania z określonego funduszu pomocowego. Formalności po stronie inwestora zostają wówczas ograniczone do minimum. W imieniu naszego klienta przygotowujemy wniosek o dotację na pompę ciepła, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu również kolejny wniosek o wypłatę przyznanej kwoty. Inwestorzy są wtedy w stanie uzyskać nawet 100% kosztów kwalifikowanych (każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie) zakupu pomp ciepła. Otwarta Energia zapewnia profesjonalną współpracę w zakresie pomocy w uzyskaniu dofinansowania do pompy ciepła i przeprowadzenia niezbędnych prac instalacyjnych i/lub termomodernizacyjnych.

Jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła – programy 2023

Wdrażanie nowych programów i źródeł finansowania ma na celu promocję i ułatwienie korzystania z alternatywnych, oszczędnych i ekologicznych źródeł energii. Zakres dofinansowania zakupu i montażu pomp ciepła jest uzależniony między innymi od rodzaju programu. Kierowane są one do różnych grup odbiorców lub dla konkretnych grup budynków (nowe albo modernizowane).

Dopłaty do pomp ciepła są przyznawane na podstawie kryteriów określonych dla każdego programu oddzielnie i w ustalonej wysokości. Elementem łączącym wszystkie rodzaje dotacji jest konieczność poniesienia całości inwestycji (z wyjątkiem programu Czyste Powietrze Plus) i dopiero wówczas wnioskowanie o zwrot określonej części nakładu finansowego.

Z jakich programów można skorzystać w 2023 roku i ile dofinansowania do pompy ciepła uzyskać?

  • Czyste Powietrze i dofinansowanie pompy ciepła z tego programu to jedna z najpopularniejszych opcji i flagowa propozycja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program stworzono w celu wspierania modernizacji systemów ogrzewania w starszych budynkach, posiadających tradycyjny system ogrzewania (piec na paliwo stałe).

Wysokość dopłaty do pompy ciepła jest uzależniona od dochodów rodziny.

Według przyjętych kryteriów, osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł (jest on przeliczany na beneficjenta dotacji, a nie na członków jego gospodarstwa domowego) mogą liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości
19
400 zł.

W przypadku dochodów niższych (odpowiednio 1894 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł netto w jednoosobowym) dofinansowanie wynosi maksymalnie 28 100 zł, a przypadku dochodów jeszcze niższych (odpowiednio 1090 netto w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 netto w jednoosobowym) dofinansowanie wynosi maksymalnie 35 200 zł.

Wniosek o dofinansowanie pompy ciepła z programu Czyste Powietrze może również zawierać rozliczenie tak zwanej termomodernizacji. Oznacza to, że jednocześnie z wymianą źródła ciepła można dokonać wszelkich niezbędnych prac i rozliczeń związanych z częściową lub całkowitą termomodernizacją budynku (na przykład wymiana okien na energooszczędne).

  • Czyste Powietrze Plus – nowy program działający na podobnych zasadach jak Czyste Powietrze. Przeznaczony jest dla osób i rodzin o niższych dochodach. Jako jedyny z obecnie obowiązujących programów przewiduje możliwość przedpłaty w ramach dofinansowania pompy ciepła. Szybkie tempo rozpatrywania wniosków pozwala na prefinansowanie inwestycji oraz możliwość uzyskania do 50% kwoty przyznanej dotacji jeszcze przed montażem. .

Zmianie ulegają również niektóre progi dochodowe inwestorów. Miesięczny dochód do 1894 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych i 2651 zł dla jednoosobowych daje możliwość uzyskania maksymalnego dofinansowania na pompę ciepła nawet 28 100 zł. Od 3 stycznia 2023 osoby o najniższych dochodach (miesięcznie nieprzekraczających 1090 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 1526 zł dla jednoosobowych) mogą liczyć nawet na 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

  • Ciepłe Mieszkanie – program obejmujący termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Kierowany jest on do poszczególnych gmin, z przeznaczeniem dla osób fizycznych. Wnioski i informacje na temat programu można uzyskać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca planowanej termomodernizacji. W ramach prac objętych dofinansowaniem właściciele budynków mogą dokonać wymiany starego kotła na pompę ciepła. Wysokość dopłat jest uzależniona od poziomu dochodów. Przyjęte zostały 3 progi dofinansowania:
  • 30% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 15 000 zł) – dla osób z rocznym dochodem do 120 000 zł,
    • 60 % kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 25 000 zł) – dla inwestorów o niższych dochodach (w gospodarstwie wieloosobowym do 1673 zł miesięcznie na osobę, a w jednoosobowym do 2342 zł),
    • 90% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 37 500 zł) – dla osób z najniższymi dochodami (do 900 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w jednoosobowym); w gminach o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu wysokość dofinansowania na pompę ciepła może wynieść do 95%.
  • Stop Smog – program mający na celu poprawę jakości powietrza. Przeznaczony jest dla gmin, na terenie których obowiązuje tak zwana ustawa antysmogowa. W ramach tego programu jednym z działań objętych możliwością uzyskania dotacji jest termomodernizacja budynku lub wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne.

Program zakłada dofinansowanie do 70% dla gmin liczących do 100 000 mieszkańców oraz dotacje poniżej 70% dla gmin powyżej 100 000 mieszkańców. Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku lub w jednym lokalu nie może przekroczyć 53 000 zł. Przystąpienie danej gminy do programu Stop Smog jest uzależnione od ilości gospodarstw, które chcą przystąpić do modernizacji. Obecnie jest to minimum 1% łącznej liczby gospodarstw lub 20 budynków. Oprócz wdrożonej ustawy antysmogowej, gmina jest obowiązana posiadać wkład własny – 30% planowanych inwestycji (maksymalna wysokość dotacji jaką gmina może uzyskać w ramach programu to 70%).

  • Moje Ciepło – program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowany do właścicieli nowych domów jednorodzinnych, wybudowanych po 1 stycznia 2021. Dotacja do instalacji pompy ciepła obejmuje domy wybudowane w podwyższonym standardzie energetycznym. Ich roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną przeznaczoną na potrzeby ogrzania budynku, wentylację oraz do podgrzania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) nie może przekroczyć 55 kWh/m² w ciągu roku. Wysokość dofinansowania wynosi 7000 do 21 000 zł. Dotacja pokrywa 30 – 45% kosztów kwalifikowanych. W ramach skorzystania z oferty programu można zainstalować dowolny rodzaj pompy ciepła (powietrzną, wodną, gruntową).

Oprócz głównych, ogólnopolskich programów, wiele gmin dysponuje funduszami w ramach działających uchwał antysmogowych. Możliwe jest więc otrzymanie dodatkowego wsparcia związanego z wymianą pieca lub termomodernizacją budynku. Poziom wsparcia w tym przypadku jest zależny od zasobności danej gminy.

System grzewczy z dopłatą do pompy ciepła – otwartaenergia.pl
Fot. Pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej dotowana z programu Czyste Powietrze musi być urządzeniem nowym, dopuszczonym do stosowania na terenie UE (znak CE) oraz posiadać kartę produktu i etykietę efektywności energetycznej.

Planujesz instalację pompy ciepła w ramach termomodernizacji budynku i chcesz przejść gładko przez każdy etap takiej inwestycji? Skontaktuj się z nami! Dobierzemy najoptymalniejsze urządzenie, szybko zamontujemy nową instalację oraz podpowiemy, z jakich dotacji skorzystać, i załatwimy za Ciebie wszystkie formalności związane z uzyskaniem dofinansowaniem do pompy ciepła.