Dofinansowanie pompy ciepła i osoba analizująca obowiązujące obecnie programy pomocowe - otwartaenergia.pl

Dofinansowanie pompy ciepła – kiedy, ile i z jakich programów?

Opublikowano: 5 listopada 2021, Autor: Sebastian Kołodziejczyk

Zainteresowanie ekologicznymi rozwiązaniami w zakresie ogrzewania domu stale rośnie. Pompa ciepła to jedna z najbardziej popularnych instalacji grzewczych wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Jest efektywna i opłacalna, jednak jej zainstalowanie jest znaczącą pozycją na liście wydatków na budowę domu. Na szczęście z roku na rok pompa ciepła staje się inwestycją coraz bardziej osiągalną dla wszystkich za sprawą licznych dofinansowań z przeznaczonych na ten cel funduszy. Jak w praktyce wygląda kwestia dotacji na pompę ciepła w nowym domu i skąd uzyskać dofinansowanie pompy ciepła dla starych budynków?

Czyste powietrze – pompa ciepła dla poprawy jakości powietrza

Jest to dofinansowanie realizowane w systemie ciągłym. Uruchomiono je w celu ograniczenia emisji CO2 i zmniejszenia natężenia smogu. Zakup pompy ciepła i dofinansowanie z Czystego powietrza to propozycja dla właścicieli nieruchomości (domów i mieszkań), których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł. Program obejmuje dwa stopnie dotacji – podstawowy (do 30 tys. zł) oraz rozszerzony (z limitem 37 tys. zł).

Przykładowo, dla pomp o klasie energetycznej A++ standardowa (podstawowa) dotacja to:

• 45%, ale nie więcej niż 13 500 zł, na urządzenie (pompa ciepła),

• 30%, ale nie więcej niż 4 500 zł, na modernizację kotłowni.

Dotacja podwyższona (dla tych samych pomp) należna osobom, których zarobki mieszczą się w kwocie do 1564 zł netto na osobę w rodzinie lub 2189 zł netto dla gospodarstwa jednoosobowego to:

• 60%, ale nie więcej niż 18 000 zł, na urządzenia,

• 60%, ale nie więcej niż 9000 zł, na modernizację kotłowni.

Program Czyste powietrze i dofinansowanie pompy ciepła dla nowych domów nie są przeznaczone dla osób o najwyższych dochodach. W zamian mogą one skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala – w przypadku osób najlepiej zarabiających – na oszczędności z odliczenia podatku na poziomie nawet 32%.

Agroenergia – dofinansowanie pompy ciepła dla rolników

To program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma na celu promowanie wśród rolników korzystania z odnawialnych źródeł energii. Fundusze z tego programu przeznaczone są dla właścicieli lub dzierżawców użytków rolnych o powierzchni od 1 do 300 hektarów. Aby je pozyskać, należy prowadzić działalność rolniczą w danym miejscu co najmniej od roku.

Bezzwrotne dofinansowanie na pompę ciepła  w tym przypadku może zostać przeznaczone na jej zakup i instalację lub na wykonanie instalacji hybrydowej (fotowoltaika + pompa ciepła) od 10 do 50 kW. Zwrot obejmuje do 13% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie do 25 000 zł) przy mocy 30 do 50 kW lub do 20% kosztów (maksymalnie 15 000 zł) dla instalacji o mocy 10-30 kW.

Moje ciepło – program w trakcie tworzenia

Rozpoczęcie programu przewidziane jest na połowę 2022 roku. Szczegóły przyznawania dofinansowania w ramach tej inicjatywy nie są jeszcze znane, jednak przedstawiono już ogólne zasady i kryteria, które należy spełnić, aby być beneficjentem programu. Znana jest również wysokość dotacji. Dofinansowanie pompy ciepła obejmuje jej montaż w nowo powstających budynkach. Wstępne założenia wspominają o zwrocie poniesionych wydatków w wysokości maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych projektu, nieprzekraczających 21 000 zł.

Prawdopodobnie dofinansowanie będzie dotyczyło wyłącznie nowych domów, spełniających określone kryteria w zakresie energooszczędności. Dokładne dane techniczne będą jednak znane w momencie uruchomienia programu.

Ulga termomodernizacyjna – czy można i jak odliczyć pompę ciepła od podatku

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania części kosztów poniesionych na unowocześnienie systemu grzewczego budynku to tak zwana ulga termomodernizacyjna. Pompa ciepła i związane z nią wydatki na wykorzystanie ekologicznych źródeł ciepła to jedna z możliwości skorzystania z ulgi. Obejmuje ona również instalację fotowoltaiczną, docieplenia budynków, wymianę pieca na ekologiczne rozwiązanie etc. Zakup i montaż pompy ciepła można odliczyć od podatku w już istniejącym, oddanym do użytku i zamieszkałym budynku.

Takie odliczenie dotyczy jednak wyłącznie wydatków faktycznie poniesionych przez podatnika. Wszelkie dofinansowania z programów i funduszy pomocowych należy więc odjąć od widniejącej na fakturze kwoty brutto za zakup pompy ciepła. Dzięki uldze termomodernizacyjnej możliwe jest zmniejszenie kosztów, zależnie od progu podatkowego, o kolejne 17%, 19% lub 32%. Ulga na pompę ciepła w 2021 roku może być odliczana maksymalnie od kwoty 53 000 zł. Wszystkie poniesione koszty muszą być udokumentowane dowodami zakupu, a ulgę można rozliczyć w maksymalnie 6 lat licząc od roku, w którym została wystawiona pierwsza faktura związana z termomodernizacją, co może mieć znaczenie dla osób nie osiągających obecnie dochodów. Trzeba tylko pamiętać, że po rozpoczęciu rozliczania ulgi, mamy 3 lata na rozliczenie całości.

Osoba przeliczająca dopłaty do pomp ciepła I odliczenia od podatków możliwe w tym roku - otwartaenergia.pl
Fot. Czy pompę ciepła można odliczyć od podatku? Tak. Odliczenia należy dokonać na formularzu PIT 0 w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został poniesiony wydatek.

Pomocowe programy gminne

Dodatkowe dofinansowanie oferują poszczególne gminy w ramach wewnętrznych programów i funduszy. W zależności od lokalizacji i od rodzaju dofinansowania można uzyskać fundusze na zakup nowej instalacji pompy ciepła, na modernizację istniejących rozwiązań lub uzyskać preferencyjną pożyczkę na całość inwestycji.

Przykładem takiego programu jest STOP SMOG – dla mieszkańców gmin położonych na terenach objętych ustawą antysmogową. W ramach programu gminy mogą wspierać wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na niskoemisyjne – na przykład na pompy ciepła. Dofinansowanie może objąć do 70% kosztów inwestycji.

***

Większość funduszy proponujących dofinansowanie i dopłaty do pompy ciepła (do zakupu pompy ciepła), oprócz dotacji pokrywającej część kosztów inwestycji, oferuje również pomoc na innych płaszczyznach, na przykład preferencyjne kredyty. Dzięki wsparciu funduszy pomocowych pompa ciepła staje się w szybkim tempie opłacalną inwestycją i coraz powszechniej dostępnym rozwiązaniem znacznie podnoszącym komfort życia mieszkańców domu i dbającym o czystość środowiska.

Przeczytaj też: Czy warto zainwestować w pompę ciepła?

Pamiętaj, oferta Otwartej Energii obejmuje każdy etap inwestycji w instalacje oparte o pompę ciepła i/lub fotowoltaikę, również doradztwo w zakresie ubiegania się o dotacje i dofinansowanie. Skontaktuj się z nami!