Zakończony montaż pompy ciepła – instalacja w domu jednorodzinnym - otwartaenergia.pl

Montaż pompy ciepła – najczęstsze błędy i rady jak ich uniknąć?

Opublikowano: 30 lipca 2021, Autor: Sebastian Kołodziejczyk

Duży wzrost wykorzystania OZE jest wyraźnie zauważalny w ostatnich latach. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła szacuje, że w I półroczu 2020 liczba sprzedanych pomp typu powietrze-woda wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego, natomiast ogólnie sektor sprzedaży pomp zanotował wzrost rzędu 80%. Tak dynamicznemu rozwojowi sprzyjają rosnące wiedza i świadomość oraz wymagania klientów, co przekłada się na ich zainteresowanie szczegółami technicznymi – na przykład dotyczącymi instalacji pompy ciepła. Jak zatem przeprowadzić montaż pompy, unikając przy tym częstych błędów? Podpowiadamy…

Trudność montażu pomp ciepła zależy od rodzaju instalowanego urządzenia (na przykład nakład pracy i koszt instalacji gruntowej pompy ciepła jest znacznie większy niż w przypadku powietrznej) i uwarunkowań zewnętrznych. Niewłaściwie wykonana instalacja może skutkować znacznym obniżeniem efektywności urządzenia. Jak prawidłowo podłączyć pompę ciepła i uniknąć błędów? Przedstawiamy najczęściej występujące niedociągnięcia podczas wykonywania tych prac.

Najczęściej popełniane błędy przy montażu pompy ciepła

Zdecydowanym remedium na większość niedociągnięć jest skorzystanie z pomocy doświadczonego fachowca. Jego wiedza i umiejętności pozwalają uniknąć większości błędów w trakcie instalacji pompy ciepła. Niestety nie zawsze mamy świadomość poziomu wiedzy i umiejętności fachowców. Warto więc zapoznać się z najczęstszymi usterkami, skutkami jakie one powodują oraz sposobem, w jaki najłatwiej ich uniknąć.

● Niewłaściwe przekroje rur

Wybór zbyt małego przekroju rur oznacza zmniejszenie przepływu i problemy z przenoszeniem ciepła. Powoduje to nieodpowiednią pracę pompy i zmniejszenie jej wydajności. Prawidłowy dobór wszystkich elementów instalacji należy do firmy instalacyjnej, więc warto skorzystać z pomocy autoryzowanego profesjonalisty, który bierze pod uwagę wytyczne producenta.

● Nieodpowiedni zasobnik CWU

Pompa ciepła grzejąc wodę, nie ogrzewa domu. Należy więc zastosować zasobnik o odpowiedniej powierzchni wymiany ciepła, który będzie wykorzystywał dostępną moc pompy ciepła i szybko się nagrzewał. Podobnie jak w poprzednim przypadku, doświadczony instalator prawidłowo oszacuje potrzeby mieszkańców i dobierze odpowiedni zbiornik.

● Brak bufora w modernizowanych instalacjach

Bufor jest bardzo dobrym rozwiązaniem – szczególnie przy modernizacji kotłowni i zastosowaniu pompy ciepła w układzie, który nie był pod nią pierwotnie planowany. Bufor stabilizuje pracę pompy. Jego obecność nigdy nie zaszkodzi, ale jego brak może. Czasami może nie być potrzebny, ale zostawmy profesjonalistom ocenę, czy jest on wymagany w danym budynku. Brak bufora może spowodować nieodpowiednią pracę pompy, a w skrajnych przypadkach jej uszkodzenie przy rozmrażaniu. Zamiast niego można zastosować inne elementy zabezpieczające pompę przed niewłaściwą pracą podczas rozmrażania jednostki zewnętrznej (na przykład zawory różnicowo-ciśnieniowe).

● Za niskie umieszczenie jednostki zewnętrznej

Zimą istnieje ryzyko uszkodzenia jednostki zewnętrznej przez narastający lód, przy rozmrażaniu jednostki lub po zasypaniu jej przez śnieg. Problem rozwiąże usadowienie tego elementu na wysokości minimum 40 cm, czyli powyżej maksymalnej wysokości śniegu w Polsce, co pozwoli również na swobodne odprowadzenie skroplin zimą i ich zamarzanie na zewnątrz jednostki. Dodatkowo należy zastosować odprowadzenie skroplin – na przykład tacę ociekową z grzałkami.

Zbyt niski montaż jednostki zewnętrznej pompy ciepła - otwartaenergia.pl
Fot. Przykład zbyt nisko posadowionej podczas montażu pompy ciepła jednostki zewnętrznej.
Zbyt niski montaż jednostki zewnętrznej pompy ciepła - otwartaenergia.pl
Jednostka zewnętrzna powietrznej pompy ciepła Mitsubishi Zubadan – otwartaenergia.pl

● Nieodpowiednie ustawienie jednostki zewnętrznej

Może skutkować brakiem swobodnego dostępu do jednostki oraz brakiem swobodnego przepływu powietrza. Tutaj, podobnie jak w wielu kontrowersyjnych kwestiach, pomocny będzie doświadczony specjalista, który odpowiednio usytuuje urządzenie.

● Za duża odległość pomiędzy jednostkami wewnętrzną i zewnętrzną

Pompy są napełnione gazem na określonej przez producenta długości. Za krótkie lub za długie odcinki rur będą powodowały problemy z wydajnością pompy. Powierzenie prac autoryzowanemu profesjonaliście, który bierze pod uwagę wytyczne producenta i wie o konieczności uzupełnienia gazu przy większych odległościach, pozwoli uzyskać optymalne odległości.

● Nieodpowiednia podstawa pod jednostkę zewnętrzną

Nieprawidłowy montaż jednostki zewnętrznej pompy ciepła może zwiększyć ryzyko przechylenia, zbierania się lodu wewnątrz jednostki i uszkodzenia wentylatora, a w skrajnych przypadkach spowodować nawet przewrócenie jednostki zewnętrznej.

● Zastosowanie nieodpowiednich rur chłodniczych

Poważny błąd skutkujący brakiem możliwości odpowiedniego sprężania gazu, co prowadzić może do uszkodzenia pompy ciepła. W najlepszym wypadku pompa nie będzie pracować. Każda pompa ma dedykowane średnice rur chłodniczych, których w żadnym wypadku nie można zmieniać. Wybór podzespołów pompy ciepła i jej montaż powinny być wykonane profesjonalnie, przez instalatora, który stosuje się do instrukcji.

● Zagięcie rur chłodniczych

Zagięcie rur zmniejsza ich przekrój i prowadzi do zmniejszenia wydajności pompy, a w skrajnych przypadkach do jej uszkodzenia.

● Brak izolacji antywibracyjnej jednostki zewnętrznej

Głośna praca pompy ciepła. Hałas generowany przez urządzenia powinien się mieścić w normach przewidzianych przez odpowiednie regulacje.

● Niewłaściwy wybór ustawień pompy

Istnieją różne tryby pracy pompy (stała temperatura, krzywa grzewcza, praca automatyczna), różne ustawienia poszczególnych elementów instalacji (na przykład prędkości pompek CO) czy różne ustawienia punktu biwalentnego. Nieodpowiednie ustawienia mogą skutkować małą wydajnością, dużym poborem energii lub niedogrzewaniem budynku. Doświadczony instalator z autoryzacją producenta będzie wiedział, jak optymalnie dobrać i ustawić poszczególne parametry pompy.

● Nieprawidłowe podłączenie elektryczne pompy

Może uszkodzić układy elektroniczne pompy ciepła.

● Brak próżnowania i próby ciśnieniowej

Czynności, które są niezbędne przed uruchomieniem całego układu. Niedopełnienie ich przed jego napełnieniem jest bardzo groźne i może prowadzić do uszkodzenia dopiero co zamontowanej pompy ciepła. Profesjonalna ekipa nie popełni takiego błędu.

● Brak zrównoważenia hydraulicznego

Za duża moc pompki w układzie CO będzie zaburzać pracę pompki CO wbudowanej w pompę ciepła.

● Podłączenie jednofazowej pompy ciepła i grzałki do tej samej fazy

Może spowodować awarię instalacji elektrycznej i wyrzucanie zabezpieczeń głównych w budynku. Problemom tego typu zapobiegnie profesjonalista, który potrafi spojrzeć na montaż pompy kompleksowo i weźmie pod uwagę każdy aspekt instalacji.

● Brak zabezpieczenia zamarznięcia układu w pompie typu monoblock

W pompach monoblock są wyprowadzone z domu na zewnątrz rury domowej instalacji grzewczej. Gdy braku prądu, pompa przestaje pracować, co może doprowadzić do jej uszkodzenia w przypadku zamarznięcia wody w układzie. Problem rozwiąże zastosowanie odpowiednich elektrozaworów, które wyrzucą wodę z układu w przypadku ryzyka jej zamarznięcia lub zastosowanie niezamarzającego glikolu w układzie CO.

Oprócz prawidłowego montażu sprawność działania pompy ciepła zależy od wyboru odpowiedniego urządzenia i dobrania jego parametrów odpowiednio do potrzeb, na przykład koszty i montaż gruntowej pompy ciepła są  znacznie poważniejsze niż instalacja powietrznej pompy ciepła. W przypadku zagospodarowanych nieruchomości z ogrodem (terenem zielonym wokół budynków miejskich), instalacja pomp z wymiennikiem gruntowym jest często poważną inwestycją, wymagającą ponownego zagospodarowania części terenu po zakończeniu instalacji, dlatego każda pompa ciepła wraz z montażem powinna zostać zaprojektowana i dobrana przez fachowców. Wiedza i doświadczenie w zakresie montażu pomp są niezbędne, aby można było uniknąć błędów w czasie instalacji i obniżonej sprawności całego układu.

Planujesz montaż pompy ciepła w swoim domu i chcesz mieć pewność, że jednostka jest optymalnie dopasowana do zapotrzebowania Twojej rodziny, a jej montaż zapewni bezawaryjne użytkowanie? Skontaktuj się z nami!