[Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023 roku – otwartaenergia.pl

Dofinansowanie do fotowoltaiki – dotacje 2023 dla inwestorów indywidualnych, firm i rolników

Opublikowano: 19 kwietnia 2023, Autor: Mariusz Kołodziejczyk

Montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła czy magazynu energii to często wykorzystywane sposoby na obniżenie kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, rolnego czy przedsiębiorstwa. Dużą popularnością cieszą się programy rządowe oferujące dotacje na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Dofinansowanie do fotowoltaiki, zakupu pompy ciepła czy banku energii jest często dużym ułatwieniem dla osób fizycznych oraz firm. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie do fotowoltaiki lub pompy ciepła? 

Dowiedz się więcej o dofinansowaniu w 2024 r. >>> Dofinansowanie do termomodernizacji domu – teraz jeszcze wyższe! Ile wynosi, co obejmuje i kto może z niego skorzystać?

Planujesz inwestycję z dofinansowaniem do fotowoltaiki? Skontaktuj się z nami. Pomożemy w realizacji przedsięwzięcia oraz w uzyskaniu najkorzystniejszych dopłat.

Jakie dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023? 

Programy oferujące dofinansowanie do fotowoltaiki uruchamiane są długoterminowo, z zastrzeżeniem, że przyjmowanie wniosków ma miejsce do określonego terminu lub do wyczerpania środków przewidzianych na dany cel. Obecnie obowiązują cztery główne programy, w ramach których wnioskuje się o dopłaty do fotowoltaiki, pompy ciepła i/lub banku energii: Czyste Powietrze, Moje Ciepło, Agroenergia oraz Mój Prąd, którego kolejna edycja rusza niebawem (prawdopodobnie w kwietniu 2023).

Czyste powietrze – dofinansowanie do fotowoltaiki i pompy ciepła

Czyste Powietrze to program pomocowy przeznaczony dla właścicieli/współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dotacja wyliczana jest od kwoty netto. Dofinansowanie na pompę ciepła i fotowoltaikę lub na samą pompę ciepła obejmuje złożenie dwóch wniosków – pierwszego o przyznanie dotacji oraz kolejnego o jej wypłatę po zakończonym montażu i przedstawieniu faktur. Przy składaniu wniosku o dotację można wziąć pod uwagę faktury nie starsze niż 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Dotacja na panele fotowoltaiczne obejmuje finansowanie fotowoltaiki (moc instalacji fotowoltaicznej musi zawierać się w przedziale 2 – 10 kWp), instalacji pompy ciepła oraz innych prac, które można ewentualnie dopisać we wniosku (ocieplenie ścian, dachu, podłogi, wymiana okien i drzwi). 

Program zakłada trzy poziomy finansowania.

  • Podstawowy poziom finansowaniadochód wnioskującego (maksymalnie 135 000 zł) wyliczany w sposób zależny od rodzaju uzyskiwanego dochodu – np. dochód jako podstawa obliczenia podatku (PIT-36, 37, 40A), wartość dochodu (PIT-16 i 28 – według odpowiednich tabel), hektar przeliczeniowy z ziemi oraz pozostałe dochody niepodlegające opodatkowaniu (dochody uzyskane z kilku źródeł sumują się).

Dofinansowanie instalacji pompy ciepła może wynieść maksymalnie 19 400 zł (do 55% kosztów kwalifikowanych). W ramach dofinansowania pompy ciepła można też wykonać modernizację instalacji CO i CWU do kwoty 8 100 zł (maksymalnie 40% kosztów kwalifikowanych. W przypadku firmy Otwarta Energia koszt modernizacji wynosi ok. 3 704 zł). 

Dla fotowoltaiki dofinansowanie może wynieść maksymalnie 6 000 zł (do 40% kosztów kwalifikowanych). 

  • Podwyższony poziom finansowaniadla osób, których miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 894 zł, a w jednoosobowym 2 651 zł

Niezbędne jest zaświadczenie o dochodach z Urzędu Gminy. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej roczny dochód nie może przekroczyć czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 120 400 zł). 

Refundacja obejmuje pompę ciepła do 28 100 zł (maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych) oraz 

dofinansowanie na panele fotowoltaiczne do 9 000 zł (maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych). 

› Dodatkowo przy instalacji pompy ciepła można wnioskować o zwrot kosztów modernizacji CO i CWU do kwoty 14 300 zł (do 70% kosztów kwalifikowanych). Otwarta Energia w ramach współpracy zazwyczaj wnioskuje o kwotę około 9 259 zł (koszt pokrywający modernizację). 

  • Najwyższy poziom finansowaniadla osób, których miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 090 zł, a w jednoosobowym 1 526 zł

Niezbędne jest zaświadczenie o dochodach z Urzędu Gminy. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej roczny dochód nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 60 200 zł).

Refundacja obejmuje pompę ciepła do 35 200 zł (maksymalnie 100% kosztów kwalifikowanych) oraz 

dopłatę do paneli fotowoltaicznych do 15 000 zł (maksymalnie 100% kosztów kwalifikowanych). 

› Dodatkowo przy instalacji pompy ciepła można wnioskować o zwrot kosztów modernizacji CO i CWU do kwoty 20 400 zł (maksymalnie 100% kosztów kwalifikowanych). Otwarta Energia w ramach współpracy zazwyczaj wnioskuje o kwotę około 9 259 zł (koszt pokrywający modernizację). 

Wysokość przyznawanych dotacji zależy od cen. W tym przypadku mowa o dwóch pozycjach: zakupie pompy ciepła i modernizacji CO i CWU. Maksymalny poziom dotacji liczony jest na bazie kosztów około 38 200 zł brutto (pompa ciepła) i mniej więcej 10 000 zł brutto (modernizacja instalacji). Maksymalna kwota dotacji wynosi więc około 23 104 zł brutto. Jeżeli cena instalacji i modernizacji jest niższa, wielkość dofinansowania również. Przykładowo, jeśli koszt całości zamknie się w 41 000 zł, to przy podstawowym poziomie dofinansowania 55% wyniesie 19 400 na pompę oraz 1076 zł na modernizację instalacji. 

Reasumując: cena całości niższa niż 48 200 zł zazwyczaj skutkuje mniejszą dotacją. Natomiast koszt całości powyżej tej kwoty nie zwiększa dotacji.  

Mój Prąd – dotacje do fotowoltaiki

Aktualna (czwarta) edycja programu Mój Prąd, dofinansowującego instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii, dobiegła końca 17 marca 2023 w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na ten cel. 

Piąta edycja planowo rusza w kwietniu 2023 (stan wiedzy na 20 marca 2023)

Program ma ulec rozszerzeniu o możliwość dofinansowania pompy ciepła oraz instalacji kolektorów słonecznych

Beneficjentami programu są właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych

Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki w nowym programie?

Dotychczasowe warunki dotyczące instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii pozostaną prawdopodobnie bez zmian. 

Kwota dofinansowania w czwartej edycji programu wynosiła maksymalnie 6 000 zł stanowiących do 50% kosztów kwalifikowanych. 

› W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii – 23 000 zł (7 000 zł dla fotowoltaiki + 16 000 zł dla magazynu energii), stanowiących maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Moc instalacji fotowoltaicznej musi zawierać się w przedziale 2 do 10 kWp. Zwrot poniesionych kosztów można uzyskać na podstawie złożonej dokumentacji i faktur po zakończonym montażu. W przypadku montażu magazynu energii o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 000 zł. 

Warto wiedzieć: w przypadku instalacji fotowoltaicznych wykonanych po 1 lutego 2020, finansowanych częściowo z dotacji programu Mój Prąd, można skorzystać ponownie w kolejnej edycji z dofinansowania na magazyn energii. 

Moje Ciepło – dofinansowanie do pompy ciepła

Moje Ciepło jest programem  przeznaczonym dla właścicieli i współwłaścicieli nowych budynków mieszkalnych – jednorodzinnych

Wielkość dofinansowania wynosi do 7 000 zł stanowiących maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych. Warunkiem otrzymania dotacji jest uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną –> EP = 55 kWh/(m² × rok). 

Program przewidziany jest do 31 grudnia 2026 lub do wyczerpania puli środków.

Agroenergia – dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników

Dopłaty do fotowoltaiki dla rolników są przeznaczone dla właścicieli i dzierżawców nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 300 ha

W przypadku fotowoltaiki i pomp ciepła program przewiduje dwa progi finansowania zależne od mocy instalacji:

10 30 kWp – maksymalnie 15 000 zł (do 20% kosztów kwalifikowanych),

3050 kWp – maksymalnie 25 000 zł (do 13% kosztów kwalifikowanych).

› Jeżeli budowa/modernizacja instalacji obejmuje jednocześnie zakup instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła, dotacja dla rolników i firm rolniczych na fotowoltaikę zwiększa się o 10 000 zł

› W przypadku zakupu magazynu energii kwota maksymalnego dofinansowania wynosi 50% kosztów fotowoltaiki (do 20% kosztów kwalifikowanych). 

Ważne: w tym programie dotacja wyliczana jest na bazie kwot netto, a przy zakupie pompy ciepła należy wykonać audyt energetyczny. 

Program ma być realizowany do roku 2025.

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników w 2023 roku – otwartaenergia.pl
W ramach programu Agroenergia możliwe jest dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm z branży rolnej. Czas trwania programu przewidziany jest do roku 2025. Dopłaty do instalacji fotowoltaicznej wymagają dostarczenia wypełnionego wniosku wraz z dokumentacją zakończonej inwestycji.

Gdzie składać wnioski o dofinansowanie fotowoltaiki?

Sposób i miejsce złożenia wniosku zależą od programu współfinansującego daną inwestycję.

  • Czyste Powietrze – wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działającego na terenie odpowiadającym lokalizacji inwestycji. Wnioski można składać drogą elektroniczną lub osobiście – w odpowiednim urzędzie WFOŚiGW (wniosek generuje się wtedy w GWD, drukuje i podpisuje). 
  • Mój Prąd – wnioski o dofinansowanie fotowoltaiki można składać wyłącznie drogą elektroniczną, na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ przy użyciu GWD (generatora wniosków o dofinansowanie). Niezbędne jest użycie profilu zaufanego lub e-dowodu. 
  • Moje Ciepło – wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez GWD, na wyżej wspomnianej stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.
  • Agroenergia – wypełniony formularz należy złożyć do odpowiedniej siedziby Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek można też złożyć drogą elektroniczną – za pomocą aktywnego formularza w formacie PDF dostępnego na stronie beneficjenta, za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Przeczytaj też: Czy fotowoltaika się opłaca – od czego zależy opłacalność inwestycji >>

***

Chcesz przejść na zieloną energię i wykorzystać dostępne dotacje do fotowoltaiki? Skontaktuj się z nami. Sprawnie przejdziemy przez każdy etap inwestycji oraz pomożemy w uzyskaniu najkorzystniejszych dopłat.