Dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu w 2023 roku – otwartaenerrgia.pl

Dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu w roku 2023

Opublikowano: 16 marca 2023, Autor: Otwarta Energia

Funkcjonujące obecnie w Polsce programy pomocowe wspierają działania, które wpływają na poprawę jakości powietrza oraz popularyzację wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Jeden z nich – program Moje Ciepło – ma na celu dofinansowanie zakupu pompy ciepła do nowego domu. Zależnie od indywidualnej sytuacji i rodzaju planowanej inwestycji przewiduje on maksymalną dopłatę w wysokości 21 tys. zł. Jak uzyskać dotacje na pompę ciepła w nowym domu?

Osoby planujące w 2023 roku instalację pompy ciepła we właśnie postawionym budynku, zainteresowane dofinansowaniem do pompy ciepła w nowym domu, mogą skorzystać z programu Moje Ciepło.

Zobacz też: Jak dobrać moc pompy ciepła do zapotrzebowania domu i jego mieszkańców >>

Program Moje Ciepło – ogólne założenia

Program Moje Ciepło jest prowadzony i nadzorowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od kwietnia 2022 roku. Pieniądze pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego, który Unia Europejska przekazała (po uzyskaniu pozytywnej oceny Europejskiego Banku Inwestycyjnego) dla 10 krajów stanowiących największe wyzwanie w kwestii redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Pompa ciepła w nowym budynku dotowana z programu Moje Ciepło – otwartaenergia.pl
Dofinansowanie do pompy ciepła dla nowych domów daje realne możliwości obniżenia kosztów inwestycji, które w przypadku instalacji pomp ciepła są niemałe i wymagają wielu przygotowań.

Dotacja na pompę ciepła w nowym domu – termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie pompy ciepła do nowego domu można składać do 31 grudnia 2026 lub do wyczerpania całości środków finansowych (to jest 600 mln zł) przeznaczonych na ten cel.

Kto otrzyma dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu?

Możliwość skorzystania z dotacji na pompę ciepła w ramach programu Moje Ciepło jest przewidziana dla właścicieli domów, które powstały po 1 stycznia 2021 roku. Dofinansowanie przyznaje się na podstawie wniosku oraz kompletu wymaganych załączników. O czym warto wiedzieć, starając się o dopłatę do pompy w nowo zbudowanym domu?

 • Podwyższony standard energetyczny – pieniądze z programu Moje Ciepło mogą zostać wykorzystane na zakup pompy ciepła i stworzenie niezbędnej instalacji w budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym. Wartość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) wykorzystywaną do wentylacji, ogrzewania budynku oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) w skali roku może wynieść maksymalnie 55 kWh na 1 m² powierzchni [55 kWh/(m2 × rok)].
 • Termin złożenia wniosku o przyznanie dotacji na pompę ciepła nie może pokrywać się z datą złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy i wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie (te formalności należy załatwić wcześniej – zgodnie z ustawą Prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994 – a niezbędne dokumenty załączyć do wniosku o dofinansowanie).
 • Rozpatrywane wnioski muszą być prawidłowe i kompletne, to znaczy uzupełnione o wszystkie niezbędne załączniki. Ich pełna lista dostępna jest na stronie programu. Do dokumentacji należy dołączyć między innymi:
 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub pozwolenie na użytkowanie budynku,
 • świadectwo energetyczne budynku potwierdzające wymagany standard energetyczny,
 • wymagane informacje techniczne dotyczące zakupionej pompy ciepła oraz fakturę lub inny równorzędny dokument księgowy,
 • Kartę Dużej Rodziny umożliwiającej w niektórych przypadkach zwiększenie finansowania pompy ciepła w nowym budynku do 45%,
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie na pompę ciepła w nowym domu, jeżeli formalności realizowane są przez firmę instalatorską (jak na przykład Otwarta Energia),
 • dokumentacja (faktura, oświadczenie wykonawcy) dotycząca montażu pompy ciepła,
 • pozostałe dokumenty wymagane w indywidualnej sytuacji, na przykład badania geologiczne w przypadku zakupu gruntowej pompy ciepła.

Jakie dofinansowanie do pompy ciepła dla nowych domów można uzyskać?

Otrzymane dofinansowanie może być wykorzystane wyłącznie na zakup i montaż pompy ciepła (powietrznej, wodnej lub gruntowej). Wysokość dotacji wynosi 7 – 21 tys. zł. Najwyższe kwoty są przeznaczone są dla właścicieli domów, którzy montują droższe pompy gruntowe. W przypadku pompy powietrznej maksymalna wysokość dopłaty to 7 tys. zł. System grzewczy oparty na pompie ciepła dofinansowany z programu pomocowego Moje Ciepło można wykorzystać wyłącznie do ogrzewania budynku lub do podgrzania ciepłej wody użytkowej.

 • Instalacja pompy ciepła w ramach programu przeznaczona jest dla budynków nowych, czyli wszystkich dla których zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku wpłynęły do właściwego urzędu po 1 stycznia 2021.
 • Zakupu pompy ciepła należy dokonać w czasie trwania programu, czyli do końca 2026 roku.
 • Dofinansowanie na pompę ciepła do nowego domu w założeniach pokrywa 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
 • Karta dużej Rodziny uprawnia inwestorów do uzyskania zwiększonej dotacji na pompę (do 45%).
 • Maksymalna wysokość dopłaty do pompy ciepła wynosi 21 tys. zł. Jest ona uzależniona między innymi od procentowego poziomu finansowania i rodzaju zainstalowanej pompy ciepła.

W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie na pompę ciepła do nowego domu?

Program Moje Ciepło nie zakłada progu dochodowego, co oznacza, że o dotacje na pompę ciepła może starać się każda osoba spełniająca warunki kwalifikujące ją do otrzymania pomocy.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie (GWD) znajdującego się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program Moje Ciepło zakłada zwrot poniesionych kosztów, co oznacza konieczność sfinansowania całości przedsięwzięcia przez inwestora i współfinansowanie jej części na zasadzie zwrotu poniesionych nakładów.

Praktycznym rozwiązaniem, stosowanym przez wielu klientów, jest skorzystanie z pomocy i doradztwa firmy, w której dokonuje się zakupu pompy i usługi jej instalacji. W Otwartej Energii aktywnie wspieramy swoich klientów w pozyskiwaniu dotacji. W imieniu klienta przygotowujemy wniosek o dofinansowanie (i wszystkie niezbędne załączniki). Po pozytywnej weryfikacji dotacja zostanie przelana na konto beneficjenta. Dzięki takiej współpracy rola inwestora ograniczona jest do dostarczenia firmie 2-3 niezbędnych dokumentów na początkowym etapie całego procesu, a później jedynie na ustanowieniu pełnomocnictwa dla firmy Otwarta Energia lub na osobistym złożeniu gotowych wniosków we wskazanych instytucjach. Pełne doradztwo ze strony Otwartej Energii pozwala również uzyskać najkorzystniejsze dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu (z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji).

Skontaktuj się nami, jeśli interesuje Cię zakup i montaż pompy ciepła z dofinansowaniem >>

***

Wśród wszystkich obecnie działających programów pomocowych, które przyznają dotacje na wykorzystanie w nowych budynkach energii ze źródeł odnawialnych, Moje Ciepło jest głównym, ogólnopolskim źródłem finansowania. Część mniejszych programów pozostaje w dyspozycji pojedynczych gmin i tam również można szukać dodatkowych możliwości. Wysokość dopłat jest uzależniona od założeń programu i zasobności gminy.