Fotowoltaika w firmie – panele słoneczne zainstalowane na dachu magazynu - otwartaenergia.pl

Fotowoltaika dla firm – przepisy, rozliczenie, dotacje

Opublikowano: 31 stycznia 2022, Autor: Roman Łaski

Fotowoltaika cieszy się w Polsce coraz większą popularnością – zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i wśród firm. O ile większość zainteresowanych orientuje się mniej więcej, że panele produkujące prąd mogą wpłynąć na znaczne obniżenie rachunków za energię, o tyle nie wszyscy i nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak działa mechanizm rozliczania powstającej w ten sposób energii, jakie przepisy mają tu zastosowanie oraz na jakie dofinansowanie takiej inwestycji można obecnie ewentualnie liczyć. Dla klientów B2B istotna może być informacja, że fotowoltaika dla firm od pewnego czasu w dużym zakresie podlega takim samym zasadom, jakie obowiązują w przypadku użytkowników indywidualnych, oraz że posiadanie takiej instalacji może być dla przedsiębiorców z wielu względów bardzo korzystne.

Prąd dla małych firm – prosument i net-metering, czyli kto jest kim?

Od 2019 roku posiadanie paneli fotowoltaicznych dla firm oznacza zyskanie statusu prosumenta, czyli podmiotu będącego właścicielem instalacji fotowoltaicznej oraz jednocześnie producentem i konsumentem energii elektrycznej. Status ten nakłada jednak na przedsiębiorcę pewne ograniczenia – między innymi produkcja prądu nie może stanowić głównego profilu działalności firmy, a moc jego instalacji nie może przekroczyć 50 kW.

Net-metering – automatyczny system rozliczania energii

W miesiącach największej produkcji energii instalacja fotowoltaiczna zazwyczaj produkuje nadwyżki podlegające magazynowaniu w sieci energetycznej. Odzyskiwana jest ona w okresach o zmniejszonym wytwarzaniu prądu – na przykład zimą lub w nocy. Przechowywanie nadprodukcji prądu nie jest darmowe – rozliczeniami i systemem opustów dla prosumentów steruje net-metering. Zapłatą dla operatora w tym przypadku jest część wyprodukowanej energii. Każda firma w okresach mniejszego zapotrzebowania może odebrać:

• 80% wprowadzonej energii, przy instalacji do 10 kW mocy,

• 70% wprowadzonej energii, dla instalacji PV 10-50 kW.W firmach instalacje fotowoltaiczne są na ogół większe niż 10 kW, więc należy przyjąć współczynnik 0,7 przy rozliczeniu z elektrownią. Nadprodukcję energii należy zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty wprowadzenia jej do sieci. Energia z poszczególnych miesięcy magazynowana jest w tak zwanych porcjach, które rozliczane są na podstawie poboru energii przez prosumenta. Ilość pobranego i wyprodukowanego prądu mierzy licznik dwukierunkowy, a wszystkie procedury związane z rozliczeniem są po stronie firmy energetycznej, z którą firma ma podpisaną umowę.

Instalacja fotowoltaiczna w firmie – instalacja na dachu zabudowań na terenie przedsiębiorstwa - otwartaenergia.pl
Fot. Mikroinstalacja fotowoltaiczna dla firm o mocy do 50 kW nie podlega obowiązkowi zgłoszenia, a jej projekt i montaż nie wymaga dodatkowych formalności prawno-technicznych.

Kiedy sprzedawca i dostawca prądu to dwie różne firmy…

Umowa prosumencka w takiej sytuacji jest możliwa, ale warto zwrócić uwagę, czy sprzedawca i dystrybutor mają zawartą umowę pomiędzy sobą. Jeżeli jej nie ma, firmie może pozostać odsprzedaż prądu po dość niskich cenach. Warto podkreślić, że sprzedawcę energii elektrycznej można zmienić w każdej chwili, dostawcy nie można w ogóle, ze względu na określony obszar kraju, który ma on przypisany dla dystrybucji.

Fotowoltaika dla firm – opłacalność

Korzyści podatkowe i pełne wykorzystanie możliwości, jakie oferuje firmom fotowoltaika, wymagają starannej analizy potrzeb danego przedsiębiorstwa i dobrego projektu instalacji. Dlaczego?

  • Korzystne zmiany w pakiecie prosumenckim – nowelizacja ustawy o OZE, która zaliczyła firmy korzystające z instalacji do 50 kW do grona prosumentów, nie ograniczyła jednocześnie możliwości odsprzedaży nadprodukcji energii na wcześniej wprowadzonych zasadach, czyli po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Oznacza to, że firma może przeprowadzić analizę z uwzględnieniem swojego profilu działalności i wyborem korzystniejszej opcji (odsprzedaż energii w cenie rynkowej może okazać się korzystniejsza niż net-metering).
  • Indywidualne podejście do potrzeb firmy – zdecydowana większość firm prowadzi działalność w ciągu dnia, czyli w okresie produkcji prądu. Dobrze zaprojektowana instalacja powinna pokryć zapotrzebowanie firmy, nie produkując dużych nadwyżek energii, obniżających opłacalność całej inwestycji, ponieważ w systemie prosumenckim firma nie odzyska części wyprodukowanej energii. Wyprodukowane nadwyżki będą jednak korzystne w przypadku firm pracujących w systemie zmianowym i dla nich net-metering może okazać się najkorzystniejszą opcją.
  • Odliczenie podatku VAT – zakup i montaż fotowoltaiki w przypadku firm daje możliwość odliczenia pełnego podatku VAT – 23%. Całość inwestycji jest również kosztem firmy podlegającym odliczeniu od podatku dochodowego.

Zobacz też: Czy fotowoltaika się opłaca – 4 czynniki, od których to zależy

Fotowoltaika dla firm – dotacje i rozliczenie

Budowa instalacji fotowoltaicznej ma za zadanie obniżyć koszty energii elektrycznej zużywanej w przedsiębiorstwie, jednak – jak każda inwestycja – wymaga początkowego nakładu finansowego. Koszt założenia fotowoltaiki w firmie jest uzależniony od wielu czynników technicznych, środowiskowych, wielkości instalacji, jakości paneli etc. Dostępne programy i możliwości dofinansowania instalacji w ramach działających funduszy OZE pomagają, niekiedy nawet znacznie, te koszty obniżyć. Dodatkowo warto pamiętać, że zysk pojawia się niemal natychmiast w postaci znacznego spadku rachunków za prąd. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy, zakładając instalację fotowoltaiczną?

  • Preferencyjne warunki kredytowania – dużym udogodnieniem dla firm są również pojawiające się okresowo kredyty Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z możliwością częściowego ich umorzenia.
  • Leasing instalacji – to jedna z najchętniej wybieranych opcji finansowania instalacji fotowoltaicznych dla firm. Koszty nie są na ogół odczuwalnym problemem i nie ograniczają płynności finansowej firmy. Leasing nie ma również wpływu na zdolność kredytową firmy, ponieważ nie jest uznawany za zadłużenie. Przedsiębiorca wpisując leasingowaną instalację fotowoltaiczną w koszty uzyskania przychodu (raty leasingowe są kosztem firmy), może skorzystać z tarczy podatkowej – opłata początkowa (10-30% wartości całej instalacji). W całości odliczeniu podlega również podatek VAT, który dodatkowo można rozłożyć na raty (takiej możliwości nie ma w przypadku finansowania instalacji ze środków własnych lub z kredytu – wówczas VAT należy rozliczyć jednorazowo).

***

Ostatnie lata to czas dynamicznego wzrostu ilości instalacji fotowoltaicznych w firmach i nie tylko. Wszystko wskazuje jednak na to, że popularność energetyki słonecznej nieco osłabnie wraz z początkiem 2022 roku. Nowe uregulowania prawne mają bowiem znacząco zmienić sposób rozliczania firm i odbiorców indywidualnych, co sprawi, że czas zwrotu inwestycji wydłuży się, dlatego końcówka roku 2021 to dobry czas na skorzystanie z okazji, by nabyć instalację podlegającą jeszcze dotychczasowemu systemowi rozliczeń.

Interesuje cię instalacja fotowoltaiczna dla firmy? Skontaktuj sięzaproponujemy Ci optymalne rozwiązania, również w kontekście finansowania inwestycji.