Fotowoltaika i pompa ciepła z dofinansowaniem w 2023 roku – otwartaenergia.pl

Fotowoltaika i pompa ciepła – na jakie dofinansowanie możesz liczyć w 2023 roku?

Opublikowano: 5 września 2023, Autor: Otwarta Energia

Inwestorzy planujący budowę instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła mogą liczyć na dofinansowanie z czterech głównych programów, które oferują wsparcie dla różnych grup prosumentów i uwzględniają przy tym zróżnicowane kryteria przyznawania tego typu pomocy. Są to: dotacja Czyste Powietrze, program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych Mój Prąd, program Moje Ciepło oraz wsparcie dla rolników – Agroenergia. Jakie kwoty dofinansowania do pompy ciepła i fotowoltaiki można uzyskać w tym roku?

Większość programów zapewniających wsparcie przy instalacji banku energii, fotowoltaiki czy pompy ciepła oferuje dofinansowanie, biorąc pod uwagę kryterium dochodowe, ceny urządzeń lub ogólny koszt wykonania instalacji. Kryteria w poszczególnych programach różnią się, dlatego należy zwrócić uwagę na szczegółowe zapisy. W większości przypadków wysokość dofinansowania wyliczana jest od cen netto, a dotacja wypłacana po finalizacji całości inwestycji i zapłaceniu faktur. Oto, jak można skorzystać z poszczególnych możliwości i ile na tym zyskać…

Dotacja Czyste Powietrze – pompa ciepła i fotowoltaika

Program Czyste Powietrze dotyczy instalacji pomp ciepła, fotowoltaiki (moc instalacji fotowoltaicznej w przedziale 2 do 10 kWp) oraz prac dodatkowych, na przykład ocieplenia ścian, dachu, podłogi, wymiany okien i drzwi oraz innych niezbędnych czynności mających na celu podniesienie standardu energetycznego budynku. Współpracując z Otwartą Energią, wszystkie dodatkowe prace można dopisać do wniosku o dotację. 

To może być pomocne: Jaka pompa ciepła do grzejników? Co brać pod uwagę przy wyborze urządzenia + 5 sprawdzonych modeli pomp

Czyste Powietrze – 3 poziomy dofinansowania

Dofinansowanie do pompy ciepła i fotowoltaiki przeznaczone jest dla właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wysokość dofinansowania zależy od kilku czynników i obejmuje trzy poziomy finansowania na bazie kryterium dochodowego.

 • Poziom podstawowy dofinansowania –  dla beneficjentów, których dochód nie przekracza 135 000 zł rocznie. Wyliczany na podstawie rodzajów uzyskiwanego dochodu, przykładowo dochód jako podstawa obliczenia podatku (PIT 36, 37 40A), wartość dochodu (PIT 16, 28 – zgodnie z odpowiednimi wskaźnikami) czy hektar przeliczeniowy w przypadku ziemi. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku podstawowego poziomu można uzyskać dofinansowanie:
 • pompa ciepła – maksymalnie 55% kosztów kwalifikowanych do kwoty 19 400 zł,
 • fotowoltaika – maksymalnie 40% kosztów kwalifikowanych do kwoty 6 000 zł.

Dodatkowo przy dotacji przeznaczonej na instalację pompy ciepła jest możliwa modernizacja instalacji CO i CWU – maksymalnie 40% kosztów kwalifikowanych do kwoty 8 100 zł. 

 • Poziom podwyższony –  dofinansowanie do pompy ciepła i fotowoltaiki dla beneficjentów, których dochód nie przekracza 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W tej grupie wnioskujących niezbędne jest zaświadczenie o dochodach z Urzędu Gminy. Przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej roczny dochód nie może natomiast przekroczyć czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dofinansowanie na poziomie podwyższonym obejmuje refundację kosztów pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych:
 • pompy ciepła – do 80% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 28 100 zł,
 • fotowoltaika – do 70% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 9 000 zł.

Dodatkowo, w przypadku instalacji pompy ciepła refundacją objęta jest modernizacja instalacji CO i CWU – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych do kwoty 14 300 zł. 

 • Najwyższy poziom dofinansowania – dla beneficjentów, których dochód nie przekracza 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W tej grupie wnioskujących również niezbędne jest zaświadczenie o dochodach z Urzędu Gminy. Przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej roczny dochód nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dofinansowanie do fotowoltaiki i pompy ciepła na poziomie  najwyższym obejmuje refundację kosztów:
 • pompy ciepła – do 100% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 35 200 zł,
 • fotowoltaiki – do 100% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 15 000 zł.

Dodatkowo, w przypadku instalacji pompy ciepła kosztami refundacji objęta jest całkowita modernizacja instalacji CO i CWU (100% kosztów kwalifikowanych) do kwoty 20 400 zł. 

Program Czyste Powietrze – informacje dodatkowe

Wysokość dotacji Czyste Powietrze zależy od ceny urządzeń. Wniosek o dofinansowanie obejmuje dwie pozycje: pompa ciepła i modernizacja CO i CWU. Maksymalny poziom dotacji na pompę liczony jest na bazie ceny około 38 200 zł brutto, a modernizacja nawet do  kwoty około 20 000 zł brutto, czyli razem 58 200 zł

Jeżeli cena pompy jest niższa, przykładowo całość kosztuje 41 000 zł, dotacja na pompę wynosi 19 400 zł, natomiast dotacja na modernizację – 1076 zł. Podsumowując: cena niższa od 58 200 zł zawsze skutkuje mniejszą dotacją, natomiast wyższa cena nie wpływa na jej zwiększenie

Ponadto dotacja wyliczana jest od cen netto i składa się z dwóch wniosków: pierwszego o przyznanie dotacji i drugiego o jej wypłatę, po zakończonym montażu i opłaceniu faktur. Wnioskując o dofinansowanie, można uwzględnić w pierwszym wniosku faktury wystawione maksymalnie do sześciu miesięcy wstecz.

Dofinansowanie do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2023 roku– otwartaenergia.pl
Fotowoltaika i pompa ciepła – o dofinansowanie łatwiej przy współpracy z Otwartą Energią.

Mój Prąd – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii

Mój Prąd to program oferujący dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 do 10 kWp,magazynów energii o pojemności minimalnej 2 kWh (cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6000 zł) oraz pomp ciepła. Obecna – piąta już edycja programu – trwa do 22 grudnia 2023 lub do wyczerpania środków. Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego (także wielorodzinnego).

W przypadku instalacji fotowoltaicznej wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych do kwoty 6000 zł, natomiast przy jednoczesnym montażu fotowoltaiki i magazynu energii dotacja połowy kosztów inwestycji nie może przekroczyć 23 000 zł (7000 zł dla fotowoltaiki i 16 000 do magazynu energii). Dotacja do pompy ciepła powietrze/woda wynosi 19 400 zł. Dotację można uzyskać po złożeniu online (przez Generator Wniosków o Dofinansowanie GWD) wniosku o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej do NFOŚiGW. 

Program Mój Prąd Informacje dodatkowe

Dotacje można uzyskać po zakończonym montażu instalacji i opłaceniu faktur. Jeżeli ktoś uzyskał dotację na fotowoltaikę we wcześniejszej edycji programu, teraz może skorzystać wyłącznie z dofinansowania do magazynów energii i pompy ciepła. Reguła ta nie dotyczy instalacji podłączonych do sieci przed 1 lutego 2020 roku.

Moje Ciepło – program dofinansowania pomp ciepła

Moje Ciepło – program wspomagający instalacje pomp ciepła – to oferta przeznaczona dla właścicieli nowych budynków jednorodzinnych, którzy zamontowali (lub zamontują) pompę ciepła w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2026 roku. Zgodnie z zasadami programu mogą oni ubiegać się o częściową refundację poniesionych kosztów. Moje Ciepło oferuje dofinansowanie maksymalnie 30% kosztów inwestycji do kwoty 7000 zł. Warunkiem zdobycia dotacji jest uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP = 55 kWh/(m2 × rok).

Ten artykuł może Cię zainteresować: Jak dobrać pompę ciepła powietrze-woda do starego/modernizowanego i nowego budynku – praktyczne wskazówki

Agroenergia – wsparcie dla rolników

Program oferujący dofinansowanie do pompy ciepła, fotowoltaiki lub magazynu energii. Beneficjentami są w tym przypadku właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 300 ha. Wysokość dofinansowania zależy między innymi od mocy instalacji:

 • 10 – 30 kWp – dotacja obejmuje maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych do kwoty 15 000 zł,
 • 30 – 50 kWp – dotacja obejmuje maksymalnie 13% kosztów kwalifikowanych do kwoty 25 000 zł.

Instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła zakupione razem oznaczają dodatkową dotację w kwocie 10 000 zł.

Dotacja do magazynu energii wynosi maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych. Cena magazynu może wynieść maksymalnie 50% kosztów fotowoltaiki. 

Dotacja w programie Agroenergia jest ustalana od cen netto. Dodatkowo w przypadku instalacji pompy ciepła należy wykonać audyt energetyczny. 

Czytaj też: Dofinansowanie do fotowoltaiki – dotacje 2023 dla inwestorów indywidualnych, firm i rolników

***

Planujesz instalację fotowoltaiczną i/lub zakup pompy ciepła? Skontaktuj się z nami – pomożemy w doborze i montażu urządzeń oraz pozyskaniu dofinansowania na fotowoltaikę i pompy ciepła.