Przegląd techniczny pompy ciepła – otwartaenergia.pl

Jak często i po co przeprowadzać przegląd techniczny pompy ciepła?

Opublikowano: 14 października 2022, Autor: Roman Łaski

Mimo że pompy ciepła to urządzenia bezobsługowe i do tego w zasadzie bezawaryjne, zaprojektowane na kilka dekad nieprzerwanej, wydajnej pracy, przegląd techniczny i serwis pompy ciepła to coś, czego nie warto unikać. Dlaczego?

Okresowe kontrole tego typu instalacji to rodzaj profilaktyki. Zarówno przegląd techniczny pompy ciepła, jak i jej serwisowanie mają na celu zadbanie o urządzenie, co dodatkowo wydłuża jego żywotność, oraz zoptymalizowanie jego pracy, co z kolei pozytywnie wpływa na gospodarowanie ciepłem w budynku i w efekcie obniża rachunki za energię.

Pierwszy przegląd techniczny pompy ciepła

Nowo zainstalowana pompa powinna zostać poddana przeglądowi jeszcze przed upływem 12 miesięcy od momentu uruchomienia systemu grzewczego. Ten pierwszy przegląd techniczny pompy ciepła jest zazwyczaj wymagany przez producenta urządzenia i stanowi warunek utrzymania gwarancji na nie. Jest to również dobra okazja ku temu, aby – na bazie co najmniej kilkumiesięcznych obserwacji działania systemu – ewentualnie „doregulować” całą instalację, zweryfikować ustawienia pompy i jeszcze lepiej dopasować tryb pracy urządzenia do warunków panujących w danym budynku i do cieplnych potrzeb jego użytkowników. Poza tym, jeśli w trakcie montażu instalacji popełniono jakieś błędy, przegląd może pomóc w ich wychwyceniu i zapobiec tym samym późniejszym, potencjalnie poważnym usterkom pompy ciepła (zobacz też: Montaż pompy ciepła – najczęstsze błędy i rady jak ich uniknąć).

Przegląd pompy musi przeprowadzić upoważniona do tego osobaprzedstawiciel samego producenta sprawdzanego sprzętu lub pracownik autoryzowanego serwisu pomp ciepła danej marki (listę takich serwisów zawsze udostępnia producent). Koszt usługi to kilkaset złotych. Ceny różnią się w zależności od zakresu prac, jakie trzeba wykonać w danym przypadku, a te z kolei zależą między innymi od typu pompy, a także od stopnia rozbudowania i zaawansowania całej instalacji. Przegląd kończy się przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji – to wpis dokonywany przez serwisanta w karcie gwarancyjnej (książce serwisowej) i tak zwany protokół czy raport z przeglądu technicznego pompy. Zawarte w nim informacje to opis bieżącego stanu urządzenia oraz ewentualne zalecenia mówiące o tym, co zmienić, wymienić, naprawić… Warto podkreślić, aby o tym nie zapominać, że niewykonanie przeglądu pompy w terminie skutkuje utratą gwarancji producenckiej.

Kolejne przeglądy techniczne pompy ciepła

Jeden przegląd pompy to nie wszystko. Fachowe przeglądy techniczne pomp ciepła powinny być robione regularnie – najlepiej raz w roku – każdorazowo przed rozpoczęciem okresu jesienno-zimowego (na przykład pod koniec sierpnia), aby – w razie konieczności – mieć czas na ewentualną techniczną interwencję w system ogrzewania domu i zdążyć z tym jeszcze przed sezonem grzewczym.

Przegląd techniczny pompy ciepła – otwartaenergia.pl
Fot. Przegląd techniczny i serwis pompy ciepła zaleca się robić raz w roku.

Zakres przeglądu technicznego pomp ciepła

Szczegółowy zakres prac serwisantów może się różnić w zależności od rodzaju pompy i konstrukcji całej instalacji, ale każdy przegląd techniczny pompy ciepła ma na celu ocenę poprawności i wydajności pracy urządzenia oraz stopnia jego eksploatacji.

To sprzęt, w którym z czasem mogą – czysto mechanicznie – zużywać się niektóre części, inne elementy mogą być zanieczyszczone lub działać nieoptymalnie albo wymagać chemicznego uzupełnienia etc.Dlatego osoba odpowiedzialna za przegląd czy serwisowanie pompy podejmuje wiele różnych czynności, wśród których są między innymi specjalistyczne pomiary i badania:

  • czynnika grzewczego/chłodniczego,
  • szczelności i drożności systemu,
  • zużycia prądu,
  • stanu filtrów, parowników, skraplaczy,
  • wentylatorów, zaworów,
  • czujników, bezpieczników i okablowania.

Ponadto kontroli podlega układ sterowania. Analizuje się też ewentualną listę błędów czy komunikatów, które wygenerowała pompa w danym okresie i które zarejestrowane są w pamięci urządzenia. To wiele mówi o prawidłowości jego użytkowania i efektywności działania oraz pozwala je skorygować na przyszłość. Podczas serwisowania pompy ciepła, czy też po prostu w trakcie jej przeglądu, aktualizuje się również oprogramowanie sprzętu, jeśli dostępna jest nowsza jego wersja.

Jedną z najistotniejszych kwestii podczas oceny stanu pompy i poprawności jej działania jest przyjrzenie się parametrom pracy sprężarki, która stanowi serce całej instalacji. To najważniejszy element, od którego zależy zarówno to, jak długo może służyć dana pompa ciepła, jak i to, jakie efekty daje. Nieoptymalna praca sprężarki (na przykład zbyt częste jej włączanie i wyłączanie się) powoduje szybsze zużywanie się tego układu i nieekonomiczne gospodarowanie energią skutkujące wyższymi rachunkami.

Samodzielny serwis pompy ciepła

Całkowite serwisowanie pompy we własnym zakresie jest niemożliwe, bo charakter urządzenia i styczność z określonymi substancjami w takim systemie grzewczym wymagają, aby robiły to wykwalifikowane osoby legitymujące się konkretnymi uprawnieniami. Można jednak, jeśli producent danej pompy ciepła udostępnia taką opcję, posługiwać się dedykowaną urządzeniu aplikacją, która pozwala na samodzielną ocenę pracy i wydajności pompy oraz na ewentualną naprawę drobnych błędów zgłaszanych użytkownikowi przez jego instalację grzewczą. Poważniejsze awarie czy odchylenia od normy, choć zdarzają się niezmiernie rzadko, wymagają interwencji specjalistów. Na szczęście pompy ciepła są urządzeniami bezpiecznymi, dzięki czemu nie ma sytuacji, w której jakakolwiek usterka tego sprzętu mogłaby zagrozić jego użytkownikom.

***
Jeśli masz jakieś pytania związane z przeglądami technicznymi pomp ciepła lub chcesz wiedzieć więcej o serwisowaniu takich urządzeń, skontaktuj się z nami. Na pewno będziemy w stanie pomóc.