Podłączenie pompy ciepła – otwartaenergia.pl

Jak powinien wyglądać profesjonalny montaż pompy ciepła?

Opublikowano: 3 marca 2022, Autor: Roman Łaski

Powietrzne pompy ciepła są coraz częściej wybierane jako efektywne, tanie i ekologiczne źródło ogrzewania pomieszczeń oraz CWU. Prawidłowe i wydajne działanie całej instalacji zależy między innymi od optymalnie dobranej i skonfigurowanej pompy ciepła oraz od profesjonalnego montażu całej instalacji. Jak się montuje pompę ciepła? 

Montaż pompy ciepła krok po kroku

Warunkiem skutecznego działania systemu grzewczego jest prawidłowe podłączenie pompy ciepła oraz pozostałych elementów instalacji. Efektywność późniejszego funkcjonowania całości zależy już od pierwszych etapów prac projektowo-montażowych.

1 krok – etap projektowy

Wybór rodzaju ogrzewania na etapie decyzji dotyczącej projektu domu jest koniecznością. Co prawda instalacja pompy ciepła jest możliwa (a nawet często przeprowadzana) w istniejących już budynkach, jednak zaplanowanie i podłączenie jej w budowanym właśnie domu pozwala na optymalne wykorzystanie podczas instalacji wszystkich możliwości, jakie daje dana budowa. Na tym etapie ważny jest rodzaj i jakość izolacji podłóg, ścian, dachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Idealną sytuacją jest montaż pompy powietrznej dla budynku budowanego w standardzie domu energooszczędnego. Pompa taka doskonale współpracuje z instalacjami ogrzewania podłogowego. Istnieją jednak pompy, które doskonale poradzą sobie w domach, które budowane były kilkadziesiąt lat temu, a nawet w takich z grzejnikami żeliwnymi starego typu.

Krok 2 – wybór pompy

Krok ten poprzedzony jest analizą różnych czynników. Znaczenie ma tu między innymi materiał, z którego wznoszony jest dom, jego powierzchnia, kubatura, zapotrzebowanie na ciepło uwzględniające indywidualne przyzwyczajenia i oczekiwania mieszkańców, ilość potrzebnej ciepłej wody użytkowej etc. Na wybór pompy ma też wpływ rodzaj instalacji CO w domu – czy są tam grzejniki, ogrzewanie podłogowe czy też może starego typu grzejniki żeliwne.

Krok 3 – montaż pompy ciepła

Montaż jednostki zewnętrznej pompy

Usytuowanie jednostki zewnętrznej powietrznej pompy ciepła obwarowane jest konkretnymi wymaganiami. To między innymi odpowiednia odległość od poziomu gruntu czy od ściany domu. Przy instalacjach typu SPLIT ważna jest także odległość jednostki zewnętrznej od wewnętrznej, która powinna być jak najmniejsza. Oto, co jeszcze należy wziąć pod uwagę:

 • zastosowanie właściwych podpór lub wieszaków przy montażu pompy ciepła na zewnątrz, które sytuują jej jednostkę zewnętrzną ponad strefą zalegania śniegu (to mniej więcej 40 cm powyżej gruntu),
 • posadowienie urządzenia na odpowiednio zagęszczonym gruncie – tak aby pompa była całkowicie stabilna i nie przechylała się,
 • użycie specjalnych podkładek antywibracyjnych (pomiędzy pompą a podporą), żeby zapobiec przenoszeniu się drgań,
 • zaizolowanie rur gazowych,
 • wypoziomowanie jednostki zewnętrznej pompy,
 • zachowanie odpowiednich odstępów serwisowych, zgodnie z wytycznymi producenta pompy,
 • prawidłowe wykonanie kielichów przy rurach chłodniczych i dokręcenie ich z odpowiednią siłą przy pomocy kluczy dynamometrycznych,
 • przeprowadzenie próby szczelności sprężonym azotem,
 • wykonanie podłączeń elektrycznych i połączeń pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną.
Montaż pompy ciepła – otwartaenergia.pl
Fot. Jak się montuje pompę ciepła? Zewnętrzna jednostka pompy posadowiona jest zazwyczaj na cokole betonowym lub konstrukcji systemowej. W przypadku niewielkich pomp ciepła, montaż możliwy jest również na ścianie budynku.

Montaż jednostki wewnętrznej pompy

Montując jednostkę wewnętrzną pompy ciepła w pomieszczeniu, należy uwzględnić ewentualne prace konserwatorskie i naprawcze, oraz konieczność obsługi sterownika pompy, dlatego trzeba zapewnić swobodny dostęp do urządzenia – zgodny z wytycznymi producenta pompy. Poza tym ważne jest:

 • zastosowanie odpowiednich przekrojów rur (zalecanych przez producenta urządzenia), ponieważ za małe przekroje mogą ograniczać moc podłączanej pompy ciepła,
 • zamontowanie filtra magnetycznego przed jednostką wewnętrzną, aby dodatkowo chronić wymiennik,
 • ustawienie parametrów pompy zgodnie z tym, jak ma pracować dana instalacja,
 • właściwe podłączenia elektryczne i dobór odpowiednich bezpieczników,
 • użycie pasującego do danej pompy ciepła zaworu trójdrożnego,
 • ustawienie właściwych przepływów po stronie wodnej.

Wymagania dotyczące kotłowni

Dla zgodnego ze sztuką montażu pompy ciepła istotne jest w tym przypadku:

 • zastosowanie bufora lub odpowiednich zabezpieczeń,
 • odpowiedni dla danego domu sposób wykonania zasilania i powrotu z instalacji grzewczej,
 • użycie odpowiednich urządzeń w razie konieczności (na przykład zawory mieszające do podłogówki),
 • zapewnienie izolacji na rurach,
 • zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia (naczynia przeponowe, zawory bezpieczeństwa),
 • zamknięcie układu pompy ciepła (przy modernizacji likwidacja naczynia przelewowego) i zastosowanie w odpowiednich miejscach odpowietrzników,
 • ustawienie odpowiednich przepływów wody w układzie centralnego ogrzewania (c.o.),
 • zamontowanie zasobnika na wodę z wężownicą o odpowiedniej powierzchni wymiany,
 • estetyczny montaż całości.

Zobacz też: Montaż pompy ciepła – najczęstsze błędy i rady jak ich uniknąć?

Ile trwa montaż pompy ciepła?

W przypadku powietrznej pompy ciepła montaż jest dość krótki. Prace, w zależności od sytuacji w danym budynku, trwają do 3 dni. Zdecydowaną przewagę mają tutaj pompy powietrzne nad gruntowymi, przy montowaniu których wymagana jest znaczna ilość czasu – głównie na wykonanie odwiertów.

Próba szczelności i pierwsze uruchomienie świeżo zamontowanej pompy ciepła

Przed pierwszym rozruchem wymagane jest sprawdzenie szczelności układu. W tym celu jest on napełniany azotem do uzyskania ciśnienia 30-40 barów. W takim stanie układ powinien wytrzymać co najmniej 30 minut. Następnie należy go wyczyścić i osuszyć, tworząc wewnątrz próżnię (przy użyciu pompy próżniowej). Wytworzony w ten sposób stan układu powinien również utrzymać się co najmniej przez pół godziny. Potem wypełnia się go czynnikiem chłodniczym.

Podłączenie pompy ciepła i pierwsze uruchomienie jest obowiązkiem instalatora, który powinien zaprogramować temperaturę dla domu i wody użytkowej oraz skonfigurować urządzenie tak, aby pracowało jak najbardziej ekonomicznie dla danego budynku. Bardzo ważne jest szkolenie użytkownika tak, aby mógł on wprowadzać drobne zmiany w ustawieniach, aby w trakcie sezonu dopasować pracę idealnie do swojego domu.

Masz pytania dotyczące montażu pompy ciepła w domu? Daj znać – podpowiemy, co robić!