Nowe zasady fotowoltaiki – otwartaenergia.pl

Nowe zasady dotyczące fotowoltaiki – od kiedy i co się zmienia?

Opublikowano: 11 maja 2022, Autor: Roman Łaski

1 kwietnia 2022 roku weszły w życie nowe zasady rozliczania fotowoltaiki. Dotyczą one przede wszystkim systemu rozliczeń prosumentów z dostawcami prądu i budzą sporo wątpliwości. Na czym polegają nowe zasady rozliczania prądu z fotowoltaiki i czy nowe przepisy w sprawie fotowoltaikibędą miały wpływ na opłacalność tego typu inwestycji?

Fotowoltaika – nowe przepisy 2022. Jaki jest ich cel?

Dynamiczny rozwój inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz tempo powstawania nowych instalacji OZE (takich jak zestawy pompa ciepła + panele fotowoltaiczne) wymagają budowy nowego rynku energii elektrycznej oraz odpowiedniego dostosowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Niezbędne jest także w związku z tym wprowadzenie zmian w systemie rozliczeń prosumentów – mają one na celu przede wszystkim większą integrację odnawialnych źródeł energii z systemem krajowym.

Nowe zasady fotowoltaiki pozwalają także na spełnienie wymagań związanych z implementacją prawa Unii Europejskiej; państwa członkowskie UE zobowiązane są bowiem do zapewnienia prosumentom możliwości sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej we własnym zakresie. Wysoka generacja prądu przy jednoczesnym niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną może powodować występowanie lokalnych problemów z nadmiernym przeciążeniem sieci – z tego względu konieczne są nowe przepisy dotyczące fotowoltaiki.

Warto wspomnieć przy tym, że nowe zasady przyczyniają się także do skrócenia okresu zwrotu inwestycji w fotowoltaikę – zmiana przepisówwiąże się zatem z korzyścią dla osób zainteresowanych instalacją paneli fotowoltaicznych.

Nowe przepisy: fotowoltaika 2022 – zasady rozliczania

Nowe zasady rozliczania fotowoltaiki (2022) oznaczają, że prosument będzie rozliczany w systemie tak zwanego net-billingu. To system zakładający odrębne rozliczanie wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii pobranej z sieci w oparciu o wartość energii ustaloną według ceny giełdowej (ceny z Rynku Dnia Następnego).

W przypadku produkcji energii i wprowadzenia jej do sieci prosument otrzymuje wynagrodzenie za każdą kWh; wartość energii jest wyceniana na podstawie rynkowej ceny energii oraz staje się depozytem dopisywanym do konta prosumenta. W przypadku zakupu i pobierania energii z sieci prosument może pokryć koszt ze środków zgromadzonych na koncie. Koszt za kWh jest zgodny z taryfą sprzedawcy, a opłaty dystrybucyjne wyliczane są dla wolumenu energii pobieranego z sieci.

Od kiedy nowe zasady fotowoltaiki wchodzą w życie?

Zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2022 roku; prosumenci, którzy do 31 marca 2022 roku złożyli wiosek o przyłączenie instalacji do sieci, będą rozliczać się według starych zasad. Przejściowy system opustów będzie także stosowany do rozliczeń prosumentów wchodzących na rynek do 30 czerwca – dopiero 1 lipca przejdą oni na nowe rozliczenie.

Fotowoltaika: zmiany w przepisach 2022 w praktyce

Co w praktyce oznaczają nowe przepisy dotyczące fotowoltaiki?

Na koncie prosumenta powstaje tak zwany depozyt prosumencki, który odpowiada wartości środków zgromadzonych przez prosumenta za wprowadzoną do sieci energię elektryczną i który może być przeznaczony na rozliczenie zakupu przez 12 miesięcy od dnia przypisania kwoty do depozytu.

Jeśli prosument nie wykorzysta zgromadzonych środków w okresie kolejnych 12 miesięcy, nadpłata będzie zwrócona do końca 13. miesiąca, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci.

Jakie jeszcze możliwości daje „nowa” fotowoltaika? Zmiany w przepisach(od 2 lipca 2024) wprowadzają pojęcie „wirtualnego prosumenta”. Oznacza to, że użytkownicy mogą zamontować fotowoltaikę w jednym miejscu, a rozliczać ją w innym. Dla przykładu – nadwyżka energii wyprodukowanej z instalacji na działce rekreacyjnej będzie mogła być rozliczana zarówno na tej działce, jak i w mieszkaniu w zupełnie innej lokalizacji.

Sprawdź też: Czy fotowoltaika się opłaca? 4 czynniki, od których to zależy

Fotowoltaika: nowe zasady od 2022 a ceny

Główna różnica pomiędzy nowymi i starymi zasadami zakłada, że rozliczenie będzie odbywać się w wartości energii, a nie w samej energii – to sprawia, że nowe zasady fotowoltaiki są zależne od wahań aktualnych cen rynkowych. Czy nadal zatem można liczyć na korzyści, jakie daje fotowoltaika? Nowe przepisy z jednej strony sprawiają, że system jest mniej przewidywalny, jednak z drugiej strony w przypadku wysokiej ceny rynkowej ogólny bilans będzie lepszy niż w przypadku starych zasad rozliczenia.

Według nowych przepisów nie występuje już również rozróżnienie na instalacje do 10 kWp i powyżej 10 kWp. Zgodnie z wcześniejszymi zasadami po przekroczeniu 10 kWp następował zwrot 70% zamiast 80% energii – obecnie duże instalacje będą rozliczane na tych samych warunkach.

Przez pierwsze 2 lata pod uwagę brana będzie średnia miesięczna cena energii elektrycznej; po 1 lipca 2024 rozliczenia powstawać będą w oparciu o ceny godzinowe. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Polskich Sieci Energetycznych. Na ten moment ceny wahają się w granicach 40-60 gr/kWh.

Fotowoltaika i nowe przepisy – symulacja rozliczeń prosumentów – otwartaenergia.pl
Zatem czy dalej opłaca się inwestować w fotowoltaikę? Przepisy, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2022 nie są tak straszne, jak to jeszcze do niedawna ogłaszano: pod względem opłacalności i okresu zwrotu z inwestycji system będzie zbliżony do systemu opartego na starych zasadach.

***

Rozważasz budowę instalacji fotowoltaicznej? Skontaktuj się z nami! Od ponad 10 lat działamy w branży nowoczesnych systemów pozyskiwania energii – możesz liczyć na nasze fachowe doradztwo na każdym etapie inwestycji oraz montaż w 14 dni!